Bomenkap

Voorbereiding gestart, kapvergunning aangevraagd

20 december 2021
Begin 2022 starten we met een aantal voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van de nieuwe plek van het Shell tankstation. Om dit te kunnen doen moeten er bomen gekapt worden. De kapvergunning in inmiddels ingediend. We vroegen omgevingsmanager Ramon Kuipers om uitleg over de bomenkap en het groen door hem enkele vragen voor te leggen. 

Waarom is het nodig bomen te kappen voor het project Thorbeckeweg?

'De Thorbeckeweg (N516) gaat op de schop en ziet er over een paar jaar heel anders uit', vertelt Ramon. 'Dit is nodig om het verkeer op deze weg beter te laten doorstromen en files te verminderen. Zo rijdt het verkeer op de Thorbeckeweg straks onder de Wibautstraat door (ongelijkvloerse kruising). Daarnaast maken we nieuwe aansluitingen op de weg en wordt – om ruimte te maken voor de nieuwe kruising – het Shell-tankstation verplaatst naar een nieuwe plek in het Vijfhoekpark. Ook moeten we aanpassingen doen aan watergangen en ondergrondse kabels en leidingen. Al deze maatregelen kunnen we alleen uitvoeren als we bomen weghalen. We gaan daar natuurlijk heel zorgvuldig mee om en doen ons uiterste best om zoveel mogelijk bomen terug te planten langs de Thorbeckeweg.'

Hoeveel bomen gaan jullie kappen en waar?

'In totaal gaat het om 521 bomen: 482 in Zaanstad, 35 in Oostzaan en vier in Amsterdam. Op sommige plekken gaan meer bomen weg dan op andere plekken. Het gaat bijvoorbeeld om de hoge populieren in het gebied waar de ongelijkvloerse kruising Thorbeckeweg/Wibautstraat komt te liggen. Ook op de nieuwe plek van het Shell-tankstation moet een stuk bos weg. Dat is voor een deel in het Vijfhoekpark en voor een deel op het terrein van de buitensport. Daarnaast worden rijen met platanen gekapt voor het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg tussen de Thorbeckeweg en Noorder IJ- en Zeedijk. Het weghalen van de bomen is nodig om de maatregelen te kunnen uitvoeren die gaan zorgen voor een betere doorstroming op de Thorbeckeweg.'

Het is verplicht gekapte bomen te herplanten. Waar komt de herplant? En wat voor soort bomen komen er terug?

'We proberen zoveel mogelijk bomen terug te planten langs de Thorbeckeweg. Dat lukt jammer genoeg niet helemaal, omdat daarvoor straks te weinig ruimte is. In totaal planten we 521 bomen terug, waarvan 331 bomen terug komen rond de Thorbeckeweg. De andere 190 bomen planten we op andere plekken in Zaanstad. Binnen het projectgebied planten we dezelfde soort bomen terug, namelijk populieren en platanen. We hebben alles uitgebreid beschreven in een groenplan.'  

Wat staat er precies in het groenplan?

In het groenplan staat een overzicht van welke bomen we kappen en waar ze worden herplant. Daarnaast is beschreven aan welke natuurwetgeving we ons moeten houden en hoe dat is gebruikt bij het bepalen van de herplant. Ook lees je in het groenplan meer over de wensen en eisen die vanuit de gemeenten en provincie gelden. Wensen vanuit de bewoners en klankbordgroep groen zijn hier onderdeel van.

Het kappen van bomen verstoort vaak de verblijfplaatsen van vogels/dieren. Hebben jullie daar rekening mee gehouden?

Daar is zeker rekening mee gehouden volgens Ramon: 'Ecologen hebben overdag en ’s nachts onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vogels en andere dieren in het gebied, onder andere met camera’s. Uit het onderzoek bleek dat er ook vleermuizen zitten in een boom die gekapt moet worden.  Daarom hebben we op andere bomen vleermuizenkasten opgehangen die ervoor zorgen dat zij tijdig een nieuwe rustplaats krijgen. Ook de aannemer moet in de uitvoering rekening houden met dieren. Om hen zo min mogelijk te verstoren, toetst een ecoloog voor de start en tijdens de werkzaamheden of er vogels of andere dieren in het projectgebied zijn.'

Is er straks wel genoeg groen rondom de Thorbeckeweg?

'Wij planten zoveel mogelijk bomen terug waar we kunnen binnen het projectgebied rondom de Thorbeckeweg. In het groenplan is goed te zien dat er veel bomen terug komen op plekken waar deze gekapt zijn. Deze bomen zijn wel jong en hebben tijd nodig om te groeien.'

Wat gaan jullie doen met de gekapte bomen?

'Wat we gaan doen met het hout weten we nog niet precies. We willen met de toekomstige aannemer afspraken maken over het opnieuw gebruiken van het hout in of in de omgeving van het project. Het hout dat nog bruikbaar is, kunnen bedrijven bijvoorbeeld goed gebruiken als timmerhout. Minder goed hout kan mogelijk worden gebruikt voor compost.'

Hebben jullie bewoners betrokken bij het plan voor het kapen en herplanten van bomen?

'Op verschillende momenten hebben we met bewoners gesproken. Van 2019 tot en met 2021 hebben we bijeenkomsten georganiseerd waar wensen van bewoners en ondernemers zijn opgehaald. Omdat groen belangrijk is voor de stad hebben we een klankbordgroep groen in het leven geroepen. De klankbordgroep groen wordt vertegenwoordigd door bewoners, raadsleden en Groen Zaans. We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met hun wensen. De samenwerking met omwonenden is goed verlopen.'

Wanneer worden de bomen gekapt?

'In 2022 worden de eerste 279 bomen gekapt. Dit is nodig voor het aanleggen van kabels en leidingen en het verplaatsen van het Shell-tankstation. Aan de kant van Poelenburg moeten bomen weg omdat we daar de grond moeten voorbelasten. Dat betekent dat we, gedurende 1 a 1,5 jaar, extra zand neerleggen zodat de bodem in elkaar wordt gedrukt. Dit doen we om verzakkingen te voorkomen zodat er gebouwd kan worden. Begin 2023 kiezen we – na een aanbesteding – een aannemer uit voor het werk aan de weg. Daarna kappen we de overige 242 bomen. Het terugplanten doen we zo snel mogelijk. We verwachten dat een groot deel van de bomen halverwege 2023 al een nieuwe plek heeft gekregen.'

Luchtfoto van de Thorbeckeweg. Fotograaf Bart HomburgFoto: Bart Homburg

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring