24 reacties op voorkeursoplossing Zaandam Zuid

Reacties op planstudie en voorkeursoplosssing aanpak verkeersdruk Zaandam Zuid positief

7 november 2019
De planstudie en de voorkeursoplossing voor het verbeteren van de verkeersdruk op de Thorbeckeweg heeft zes weken ter inzage gelegen voor bewoners en andere belanghebbenden. In totaal zijn er 24 reacties binnengekomen die zijn opgenomen in een reactienota: Reactienota planstudie Aanpak Thorbeckeweg november 2019. De ingediende reacties geven geen aanleiding om de voorkeursoplossing aan te passen.


De meeste reacties op de planstudie en het voorkeursoplossing zijn positief. Sommige indieners gaven aan zich zorgen te maken over de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast. In de vervolgonderzoeken (de planuitwerkingsfase) wordt het effect hiervan verder onderzocht.

Vervolgstappen aanpak

Nu de reactienota is vastgesteld gaat de planuitwerkingsfase in. In deze fase werken we het plan verder uit. Ook krijgt de ruimtelijke inpassing meer aandacht in deze fase. Er wordt onderzoek gedaan naar andere flora en fauna, de snelheid op de Thorbeckeweg, de mogelijkheid het tankstation te verplaatsen en we bekijken of en op welke punten het bestemmingsplan moet worden aangepast. Er wordt naar de snelheid gekeken, omdat dit een verbetering betekent voor de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. De verplaatsing van het tankstation is nodig, omdat het met de komst van de nieuwe kruising niet meer goed bereikbaar is. Wanneer het bestemmingsplan moet worden aangepast, kunt u daarop tegen die tijd reageren. De realisatie van het project is gepland in 2021-2022.

Over het voorkeursontwerp Thorbeckeweg

Het verbeteren van de Thorbeckeweg betekent op hoofdlijnen:

  • een onderdoorgang bij de Vijfhoekkruising voor het oost-west verkeer met een kortere en veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers
  • een nieuwe T-aansluiting op de Thorbeckeweg ter hoogte van De Vlinder. Dit zorgt voor een centralere entree van de Achtersluispolder voor het autoverkeer en een directere en snellere verbinding voor gebruikers van het openbaar vervoer
  • het afsluiten van de Westkolkdijk dat ervoor zorgt ervoor dat het verkeer op de Thorbeckeweg naar de A8 beter doorstroomt
  • voor de fietser wordt ter hoogte van bedrijventerrein Ambacht een fietsbrug gerealiseerd en bij bedrijventerrein Skoon een fietstunnel voor de vlotte en veilige doorstromingWilt u meepraten over het project?

Dat kan in een van klankbordgroepen voor drie onderwerpen: Groen, Vlinder & Ambacht en Vijfhoek. 

Klik op onderstaande link voor data en informatie

Data bijeenkomsten klankbordgroepen


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring