Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg - N516

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren.

Thorbeckeweg - N516 gaat op de schop

Het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg - N516 is één van de maatregelen van de Corridorstudie Amsterdam Hoorn (CAH) die is gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid ten noorden van Amsterdam.

De Thorbeckeweg - N516 is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden zoals Zaandam Zuid, Poelenburg en Zaandam Centrum. Het verkeer van en naar bedrijventerreinen als Zuiderhout, Westerspoor en Achtersluispolder maakt ook intensief gebruik van de weg.

De verkeerssituatie is momenteel niet goed. Dagelijks staan er files, de doorstroming van het openbaar vervoer is stroef en het fietsverkeer onveilig. De komende jaren groeit het aantal auto’s van ongeveer 48.000 naar 62.000 per dag in 2030. De verkeersdrukte neemt ook toe door de aanleg van nieuwe woonwijken in de omgeving, zoals het Hembrugterrein en MAAK. Zaanstad. Daarnaast neemt de werkgelegenheid toe op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal.

Daarom gaat de Thorbeckeweg - N516 op de schop. De verkeersdrukte wordt aangepakt en de doorstroming van het openbaar vervoer wordt verbeterd. Er komen veiligere en comfortabelere oversteekmogelijkheden voor het langzame verkeer en de omgeving van de weg wordt beter bereikbaar gemaakt.

Bekijk ook de animatievideo

Wilt u in contact met ons komen? 


Stuur dan een email naar thorbeckeweg@zaanstad.nl
Omgevingsmanager Alexandra de Waard neemt alle reacties in behandeling. 

Komt u liever op het projectbureau langs? Dat kan tijdens het maandelijks inloopspreekuur of op afspraak.

Data inloopspreekuur 2023:
16 november, 14 december
Tijd: 15.00 - 16.00 uur

Locatie projectbureau:
Pieter Lieftinckweg 2 in Zaandam

Nieuwsbrief 

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief via onderstaande link. 

Aanmelden nieuwsbrief Thorbeckeweg

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland willen de verkeersdruk in Zaandam Zuid aanpakken. De betrokken partijen zijn op zoek naar maatregelen voor een betere doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid, betere fietsverbindingen en een versnelling van het openbaar vervoer. De verbeteringen hebben een positief effect op de hele regio.

De verbetering van de doorstroming op de Thorbeckeweg sluit aan op de plannen die in het kader van de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (CAH)worden uitgewerkt . Zie voor meer informatie www.corridoramsterdamhoorn.nl

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring