Aanbestedingsfase

Een interview met contractmanager Jaap Visser

'Meer inzicht krijgen in het project en het aftasten van de ontwerpruimte en kansen'

12 oktober 2022

Wat is er te vertellen over de aanbestedingsfase van het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg die op dit moment bezig is? Hoe wordt de hoofdaannemer geselecteerd? En wat is de rol van een contractmanager hierbij? In dit interview vertelt onze contractmanager Jaap Visser hier meer over.

De afgelopen maanden is Jaap Visser samen met het projectteam vooral bezig geweest met het opstellen van de aanbestedingsstrategie en het voorbereiden van alle bijbehorende documenten. “Dat gaat vooral over het nadenken hoe we het project gaan inrichten en in de markt gaan zetten. Toen dat getoetst was, startte in mei 2022 de aanbesteding en konden partijen zich hiervoor aanmelden”, licht hij toe. In totaal hebben zich acht partijen aangemeld, die na beoordeling ook allemaal geschikt bleken. Door loting zijn uiteindelijk drie partijen geselecteerd, waarmee we de dialoogrondes zijn ingegaan: BAM Infra BV, Van Hattum Blankevoort-KWS en Dura Vermeer.

Dialoogfase

De dialoogfase bestaat uit twee dialoogrondes, waarin gesprekken met de partijen plaatsvinden. In Dialoogronde 1 die we onlangs hebben afgerond, gaat het vooral om meer inzicht krijgen in het project en het aftasten van de ontwerpruimte en kansen. We merkten in deze ronde dat alle partijen al wat dieper op de materie in wilden gaan, wat natuurlijk alleen maar mooi is! Het laat immers betrokkenheid en initiatief zien. Dialoogronde 2 start in de week van 14 november en daarbij gaat het vooral om het vinden en verder uitwerken van slimme oplossingen. Zowel wat betreft de technische uitvoering als het verminderen van de hinder. “Bij de uiteindelijke gunning spelen meerdere criteria een rol: minder hinder, duurzaamheid en beheersbare uitvoering. Maar natuurlijk ook de prijs”, aldus de contractmanager.

Gunningscriteria

Het gaat om belangrijke afwegingen. Als bijvoorbeeld een aannemer een hele slimme, maar dure oplossing heeft om de hinder te beperken, dan is dat allebei belangrijk. We hebben een taakstellend budget, wat betekent dat binnen het beschikbare budget de projectscope, de vooraf afgesproken maatregelen om de verkeersdrukte op de Thorbeckeweg te verbeteren, gerealiseerd dient te worden.  Daarom hebben we een plafondbedrag ingesteld en gunnen we op waarde. De partijen kunnen zich onderscheiden op:

  • zo min mogelijk hinder;
  • zo min mogelijke milieubelasting;
  • zo beheerst mogelijke realisatie.

Hiervoor kunnen ze een fictieve korting verdienen. Bij elk aanbod wordt gekeken of de aanbieding past binnen het plafondbedrag en de drie eerder genoemde criteria. Uiteindelijk wordt gegund aan de partij die op deze punten het beste scoort. Na de laatste Dialoogronde, medio januari 2023, dienen de partijen hun aanbieding bij ons in. De gunning zal naar verwachting in april 2023 plaatsvinden. Visser: “Na de opdrachtverstrekking aan de winnende partij, heb als contractmanager de taak om te borgen dat de aannemer het werk realiseert conform de eisen in de overeenkomst. Dit doe ik samen met het projectteam door het werk van de aannemer gedurende de gehele uitvoeringsperiode tot aan oplevering te toetsen en controleren.”

Meer informatie

Bij vragen kunnen belangstellenden contact opnemen met het projectteam door een e-mail te sturen naar thorbeckeweg@zaanstad.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over het project.

Foto van de loting waaruit drie van de acht partijen zijn gekozen voor het aanbestedingstraject Thorbeckeweg.Door loting zijn uiteindelijk drie van de acht partijen geselecteerd, waarmee de dialoogrondes worden gedaan.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring