Goedkeuring voor plan verkeersdruk Thorbeckeweg

Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg naar de raad

26 april 2019
Het plan voor het aanpakken van de verkeersdruk op de Thorbeckeweg is haalbaar en betaalbaar. Het college stemt in met dit plan en legt dit binnenkort voor aan de raad. Hiermee wordt de verkeersdruk aangepakt, het openbaar vervoer en het fietsverkeer verbeterd en de overlast voor omwonenden verminderd.

Het verbeteren van de Thorbeckeweg betekent:
- een onderdoorgang bij de Vijfhoekkruising voor het oost-west verkeer met een kortere en veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers;
- een nieuwe T-aansluiting op de Thorbeckeweg ter hoogte van busbrug De Vlinder. Dit zorgt voor een centralere entree van de Achtersluispolder voor het autoverkeer en een directere en snellere verbinding voor gebruikers van het openbaar vervoer;
- het afsluiten van de Westkolkdijk dat ervoor zorgt ervoor dat het verkeer op de Thorbeckeweg naar de A8 beter doorstroomt.

Doorstroming in de toekomst   

De Thorbeckeweg is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden zoals Zaandam Zuid, Poelenburg en Zaandam Centrum, maar ook voor belangrijke bedrijventerreinen (Hoogtij, Zuiderhout, Westerspoor) en ontwikkelgebieden (Achtersluispolder en Hembrugterrein). Filevorming is nu al een probleem op de Thorbeckeweg en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Dit geldt ook voor de doorstroming van het openbaar vervoer en fietsverkeer.

Wethouder Mobiliteit van de gemeente Zaanstad en lid van het Dagelijks Bestuur Vervoerregio, Gerard Slegers: 'De Aanpak Vijfhoek, Ambacht, Thorbeckeweg is een van de vele projecten die we aanpakken om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de gehele regio te verbeteren. We willen een stad zijn en blijven waar mensen met plezier wonen en werken, ook als het aantal inwoners groeit. Dit betekent dat er extra woningen, nieuwe verbindingen en voorzieningen nodig zijn.' 

Plan naar de raad op 28 mei

De voorkeursvariant wordt op dinsdag 28 mei voorgelegd aan de gemeenteraad. Als zij instemt,  start de Vervoerregio met de uitwerking. De realisatie is gepland in 2021-2022.

Foto kruising vijfhoek Thorbeckeweg

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring