Boringen kabels en leidingen

Boringen kabels & leidingen zuidelijke berm Thorbeckeweg – N516

6 april 2023

Eind mei wordt gestart met de boringen voor het verleggen van de kabels & leidingen langs de zuidelijke berm van de Thorbeckeweg – N516. De uitvoering van de boringen duurt ongeveer vier weken. Naar verwachting zijn de totale werkzaamheden in september 2023 afgerond.

Naast de bermen worden sleuven gegraven en er worden vier boringen gemaakt. De kabels en leidingen worden verlegd om ruimte te maken voor het aanleggen van de onderdoorgang bij de kruising Wibautstraat - Thorbeckeweg én voor het uitbreiden van de rijbanen van de Thorbeckeweg -N516. De boringen zijn nodig om de obstakels zoals het Vijfhoekpark, de busbrug De Vlinder (Poelenburg) en de Watering te kunnen passeren. Vervolgens worden de nieuwe kabels en leidingen gelegd en aangesloten op de boringen, waarna de oude kabels en leidingen worden verwijderd.

Hinder

De impact op het verkeer en de omgeving is beperkt. De gemeente Zaanstad en provincie zijn vergunningverlener voor verkeersmaatregelen die moeten worden genomen.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring