Bouwen op een postzegel

Projectmanager Adrie van Hoekelen: “Bouwen op een postzegel”

16 februari 2023

Projectmanager Adrie van Hoekelen verwijst naar de maatregelen om de doorstroming op de Thorbeckeweg te verbeteren, als bouwen op een postzegel. “Het gaat namelijk om twee kilometer, waarop alles moet gebeuren. De uitdaging is om met de vier partners (Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en gemeenten Oostzaan en Zaanstad) met zo min mogelijk hinder te zorgen dat iedereen na afloop tevreden is met het eindresultaat.” 

Met een weg- en waterbouwhart werkt hij gedreven en met passie aan een project als dit. “We doen iets goeds voor de samenleving en zorgen met een professioneel en hecht team voor een betere en meer veilige infrastructuur. Mijn verantwoordelijkheid is kort gezegd: zorgen voor de realisatie van het project binnen tijd en beschikbaar budget”. Zo voert hij de regie van voorbereiding tot uitvoering, inclusief de financiën. Op dit moment is het team druk bezig met het vinden van een aannemer die het werk qua tijd, geld, weinig hinder en kwaliteit het beste kan uitvoeren.

Slimme oplossingen

De aannemers kunnen zich met name onderscheiden door hun prijs en hinderplan. Dus op welke manier zorgen ze voor voldoende doorstroming en zo min mogelijk hinder voor de weggebruiker en omgeving. Van Hoekelen: “Toch zal er altijd hinder zijn, al doen we er natuurlijk alles aan om dat te beperken. Hinder bijvoorbeeld op het gebied van geluid, doorstroming, trilling en veiligheid. En dus dagen we de aannemers uit hiervoor slimme oplossingen te bedenken.” Als de aannemer aan boord is, zal er buiten niet meteen wat zichtbaar zijn. Het grote werk begint namelijk pas een aantal maanden later. Wel voeren we ook in 2023 al wat voorbereidende werkzaamheden uit zoals het aanbrengen van voorbelasting en het verleggen van kabels en leidingen”, aldus Van Hoekelen.  

Dikke huid

Het mooiste moment vindt Van Hoekelen toch als de eerste schop in de grond gaat, omdat hij dan na een lange tijd van voorbereiding eindelijk wat concreets ziet gebeuren. De ervaring die hij heeft opgedaan in de rol van projectmanager van grote infrastructurele projecten helpt hem nu. “Het is een zware baan, waarbij je een dikke huid moet hebben. Je moet als het ware een soort kameleon zijn, omdat het belangrijk is dat je met iedereen op alle lagen (van bestuurders tot de mensen die het werk buiten uitvoeren) goed kan schakelen. Gek krijg je me niet meer. Wat er ook gebeurt, ik behoud het overzicht en blijf kritische vragen stellen,” aldus Van Hoekelen.

Foto van projectmanager Adrie van Hoekelen

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring