Deel voorbereidende werkzaamheden bijna gereed

Voorbelasting aanbrengen helpt om terrein stabiel te maken

12 oktober 2022

Een deel van de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om de doorstroming op de Thorbeckeweg aan te pakken, zijn bijna gereed. Het gaat onder andere om het aanbrengen van voorbelasting op verschillende locaties. “Dat doen we om verzakking van het terrein te voorkomen en het stabiel te maken”, aldus Dennis Brasser, technisch manager van het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg. 

De bodem van Zaanstad bestaat voor het grootste deel uit een laag zand, die ligt op lagen van veen en klei. Veen en klei zijn echter niet sterk genoeg om de gewichtstoename te kunnen dragen, als het terrein wordt opgehoogd met bijvoorbeeld asfalt of bestrating. “Het punt is dat zonder het aanbrengen van voorbelasting het terrein inclusief alle zaken zonder fundament, ongelijkmatig gaan verzakken. Dat is natuurlijk onveilig voor alle (weg)gebruikers”, licht Dennis toe.  

Voorbelasting

Om verzakking te voorkomen, wordt deze eigenlijk eerst bewust gecreëerd en daardoor versneld. Dit doen we door het aanbrengen van extra gewicht, voorbelasting, in de vorm van een dikke laag zand. Omdat deze laag zand veel zwaarder is dan het terrein, zakt de bodem sneller in. Er wordt exact berekend hoeveel zand nodig is en hoelang dit moet blijven liggen, voordat het terrein stabiel is. Dit gebeurt nu onder andere op de nieuwe locatie langs de Thorbeckeweg waar het Shell-station naartoe wordt verplaatst. Het terrein waar het benzinestation nu staat, is namelijk nodig voor de reconstructie van de Thorbeckeweg.

Zand

Er is berekend dat op deze locatie een ophoging van 1 tot 2 meter zand op het terrein nodig is en dat het tot juni 2023 moet liggen om stabiel te worden. “Daarmee wordt bedoeld dat het terrein nog maximaal 10 centimeter kan zakken in de komende 30 jaar. Wat betekent dat het niet meer ongelijkmatig kan zakken”, licht Dennis toe. Alle voorbelasting is voor november aangebracht en daarna wordt de mate van inzakking nauwkeurig bijgehouden. Als het overtollige zand uiteindelijk is verwijderd, wordt rond de zomer van 2023 gestart met de bouw van het tankstation.

Kruising

Om de omgeving van de Thorbeckeweg technisch voor te bereiden op de hoofdwerkzaamheden, worden bomen gekapt en struiken verwijderd, watergangen verlegd en wordt voorbelasting aangebracht. Dit laatste gebeurt op de toekomstige aansluiting van Poelenburg met de kruising Noorder IJ- en Zeedijk. Dit terrein ligt ongeveer 2,5 meter hoger dan de omgeving, waardoor het nodig is om 5 meter zand aan te brengen. Deze maand wordt de laatste voorbelasting aangebracht en moet dan tot september 2023 blijven liggen om stabiel te worden en wordt nauwkeurig gemonitord. Uiteindelijk wordt ook hier het overtollige zand verwijderd én asfaltverharding aangebracht als onderdeel van de herinrichting van de kruising Poelenburg en Noorder IJ- en Zeedijk met de Sluispolderweg.

Foto van nieuwe locatie Shell station aan de Thorbeckeweg waar zand is gestort ter voorbelasting van de grond

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring