Positief collegebesluit kapvergunning fase 2

Deel gekapte bomen naar Zaanse basisscholen

20 september 2022

Om alle geplande werkzaamheden te kunnen doen, moeten in totaal 574 bomen worden gekapt. Voor de eerste 279 bomen is begin dit jaar al een kapvergunning verleend. Voor een deel van de 40 bomen in Amsterdam en Oostzaan is dat ook al gebeurd. Voor de overige 255 bomen heeft het college nu ook positief besloten over de kapvergunning. “We wachten met het weghalen van de bomen totdat het echt noodzakelijk is en doen ons uiterste best om zoveel mogelijk bomen terug te planten langs de Thorbeckeweg. En de bomen waar dat niet voor lukt, planten we op een andere plek in Zaanstad terug”, aldus omgevingsmanager Alexandra de Waard.

Wanneer start de bomenkap?

Van de 279 bomen zijn voor het broedseizoen er al een groot aantal bomen gekapt. We gaan daar de komende periode nog mee door. Dit is nodig om de voorbereidende werkzaamheden te kunnen doen, zoals het aanleggen van kabels en leidingen, verplaatsen van het Shell-tankstation en grondwerkzaamheden bij Poelenburg. De 255 bomen worden gekapt om de onderdoorgang bij kruispunt Wibautstraat – Thorbeckeweg, wegverbreding en nieuwe ingang naar het Vijfhoekpark te kunnen maken. Hiervoor moeten we eerst de hoofdaannemer selecteren, die het gehele project aanpakt. Als die bekend is, kunnen we ook meer vertellen over planning en eventuele overlast tijdens de kap. Daarover informeren we u op een later moment.

Herplanten

Het herplanten van bomen doen we zo snel mogelijk. We verwachten dat een groot deel van de bomen die in 2022 zijn gekapt volgend jaar al een nieuwe plek heeft gekregen. We doen ons best om zoveel mogelijk bomen terug te planten op of bij de Thorbeckeweg. Een deel van de gekapte bomen wordt mogelijk hergebruikt door een paar Zaanse basisscholen. Deze scholen willen het hout gebruiken voor schooltuinen, klimtoestellen en als bodemlaag. Op die manier worden de gekapte bomen goed en duurzaam gebruikt. Bij het aanvragen van de kapaanvragen is uitgebreid overleg geweest met de klankbordgroep Groen. Hierin zijn bewoners, raadsleden en belangenorganisaties als Groen Zaans vertegenwoordigd. De plekken waar de bomen op andere locaties in Zaanstad worden herplant, worden nog in overleg met de klankbordgroep bepaald.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met omgevingsmanager Alexandra de Waard, via a.waard@zaanstad.nl of telefoonnummer 06-13967811.

Foto Thorbeckeweg

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring