Manager project-beheersing Frank de Vos

Manager projectbeheersing Frank de Vos vertelt: 'We maken hier een stukje geschiedenis”

6 april 2023

Frank de Vos is werkzaam als manager projectbeheersing bij het project ‘Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg – N516’. Hij werkt als het ware op het snijvlak van technisch management, omgevingsmanagement en contractmanagement en zorgt daarbij voor de smeerolie. “Er is niks mooiers dan om straks over de Thorbeckeweg te rijden en tegen mijn kinderen te kunnen zeggen dat papa daaraan heeft meegewerkt. We maken hier samen echt een stukje geschiedenis.” 

Maart vorig jaar voegde Frank zich als manager projectbeheersing bij het IPM-team. Hij is het drukst met het bijhouden van de planning, het bewaken van de financiën en het actueel houden van de risico’s. Onlangs is voor het eerst een uitvraag gedaan voor het actualiseren van de planning, omdat deze tot nu ongewijzigd is geweest. Elk kwartaal en half jaar rapporteert hij over de financiën, geeft hij inzicht in de cijfers en geeft hij uitleg. “Ik ben eigenlijk een soort manusje van alles en door die afwisseling vind ik het werk ook zo leuk. Ik krijg vrijwel alles mee van wat er speelt, mag me overal mee bemoeien en geef over veel onderwerpen gevraagd en ongevraagd advies,” aldus de manager projectbeheersing.

Kritische vragen

Het risicodossier, waarin de risico’s, prioritering en beheersmaatregelen staan, wordt elke 4 tot 6 weken geüpdate. De Vos: “Het IPM-team voert samen met een externe risicomanager gesprekken over de risico’s, die we dan volgens de Risman-methode verwerken. Daarbij geven we met een cijfer van 1 tot 5 aan hoe groot de kans is dat het risico voortkomt, op welke onderdeel het risico een effect heeft en welke beheersmaatregel we kunnen inzetten.” Met alle input van de contractmanager, omgevingsmanager, projectmanager en technisch manager (waarbij Frank zelf ook kritische vragen stelt) ontstaat uiteindelijk een top 3 van de grootste risico’s voor het project.

Meer geld

Frank hoeft niet lang na te denken over de grootste uitdaging die hij heeft gehad. Dat was zonder twijfel het overtuigen van de projectpartners waarom er meer geld bij moest. Hij licht toe: “Door Corona zijn de kosten gestegen en onze projectraming was van voor Corona, dus die klopte niet meer. Maar een vraag voor meer geld erbij ligt altijd gevoelig, dus een goede onderbouwing was enorm belangrijk. Uiteindelijk is vorig jaar het plafondbedrag verhoogd, waardoor het voor aannemers weer haalbaar was om verder te gaan in de aanbestedingsprocedure.”[i]

Uitdagende klus

Op dit moment is het team druk bezig met het vinden van een aannemer die het werk qua tijd, geld, weinig hinder en kwaliteit het beste kan uitvoeren. Het zoveel mogelijk voorkomen van hinder tijdens de uitvoering is het belangrijkste uitgangspunt voor de aannemer. De Vos: “Het is sowieso een uitdagende klus. Om bijvoorbeeld de onderdoorgang bij de kruising Thorbeckeweg – Wibautstraat te kunnen maken, moet de aannemer op ongeveer vijf meter afstand van twee torenflats een kuip maken van enkele meters diep. Als ik dat aan mijn kinderen vertel, gaat het voor ze leven. Dat vinden ze net als ik machtig interessant.”

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring