Overzicht voorbereidende werkzaamheden

De komende tijd voeren we voorbereidende werkzaamheden uit die nodig zijn om de doorstroming op de Thorbeckeweg aan te pakken. In deze nieuwsbrief leest u welke dat zijn en wat dit voor de omgeving betekent. Zo gaan we aan de slag met watergangen  (slootjes) op het terrein van het nieuwe Shell-tankstation en het verleggen van kabels en leidingen bij de kruising Thorbeckeweg – Wibautstraat. 

Hieronder ziet u een overzicht van de werkzaamheden tot en met eind augustus. Daarbij geven we aan of de omgeving hier last van heeft en zo ja, hoeveel dat is.   

Werkzaamheden op nieuwe locatie Shell-tankstation

Dempen en graven watergangen; tot en met 10 juni 2022

Om de ongelijkvloerse kruising (tunnel) bij de kruising Thorbeckeweg – Wibautstraat (Vijfhoek) te maken, is het nodig het Shell-tankstation te verplaatsen naar een andere plek. Op dit moment wordt rondom  het terrein van het nieuwe tankstation een watergang gegraven. Dit is nodig om het waterpeil in het Vijfhoekpark in stand te houden. De oude watergang wordt dichtgemaakt. Deze werkzaamheden geven geen hinder voor het verkeer op de Thorbeckeweg.

Ophogen terrein; 13 juni 2022 tot en met 9 juni 2023

Daarna wordt het terrein opgehoogd met zand. Dit is nodig om de grond sterker te maken voor het bouwen van een nieuw tankstation. Dit wordt ook wel voorbelasting van de grond genoemd. Het zand blijft één jaar lang liggen. Na dat jaar wordt het teveel aan zand verwijderd en is de grond bouwrijp. Tot juni 2023 vinden er geen werkzaamheden plaats op dit terrein zodat de grond goed kan inzakken. Voor het bouwverkeer komt langs de Thorbeckeweg, ter hoogte van het terrein van het nieuwe Shell-tankstation, een op- en afrit voor de aanvoer van het zand. We verwachten dat het verkeer hier weinig last van heeft.

Werkzaamheden rond kruising Vijfhoek (Wibautstraat – Thorbeckeweg)

Voorbereiding boring voor verleggen kabels en leiding: vanaf 20 juli

Onder het bestaande kruispunt Wibautstraat – Thorbeckeweg liggen kabels en leidingen. Deze moeten verplaatst worden omdat het kruispunt vervangen wordt door een ongelijkvloerse kruising. Dit wordt gedaan door een boring onder het kruispunt door te maken. De kabels en leidingen komen dan in een buis onder het kruispunt te liggen.  Vanaf 20 juli starten de voorbereidingen hiervoor. De buis, die onder de kruising door wordt geboord, wordt dan eerst aan elkaar gemaakt en langs de Wibautstraat uitgelegd (tussen de Noorder IJ- en Zeedijk en ingang naar de begraafplaats).

Aan het eind van de zomervakantie, vanaf 22 augustus tot en met 4 september, wordt de Wibautstraat richting de Thorbeckeweg tussen de Pieter Jelles Troelstralaan en de Thorbeckeweg versmald naar 1 rijstrook. De bushalte wordt tijdelijk verplaatst tot voor de kruising met de Pieter Jelles Troelstralaan.  Het autoverkeer dat normaal via de Wibautstraat naar de Thorbeckeweg rijdt, wordt omgeleid via het Prins Bernhardplein. Autoverkeer vanaf de Thorbeckeweg naar de Wibautstraat kan gewoon doorrijden.Het fietspad wordt geheel afgesloten voor fietsverkeer. Fietsers worden omgeleid via de Pieter Jelles Troelstralaan over de Zuiddijk en via de fietstunnel onder de Den Uylweg naar de Noorder IJ- en Zeedijk waar zij de normale route kunnen nemen.

De afsluitingen en omleidingen zijn nodig om genoeg werkruimte te maken voor de boring. Het maken van de boring geeft geen hinder voor de omgeving. Bij het boren ontstaan geen trillingen. Wel kan de directie omgeving wat geluidsoverlast ervaren. De direct omwonenden ontvangen begin augustus een brief met meer informatie hierover. Zodra de omleiding ingaat, wordt dit met borden langs de weg aangegeven. We voeren deze werkzaamheden uit in de zomervakantie, omdat het dan minder druk is op de weg.

Werkzaamheden rond kruising Noorder IJ- en Zeedijk - Sluispolderweg

Verleggen kabels en leidingen; vanaf nu tot en met 26 augustus 2022

Op dit moment wordt hier de hogedruk-gasleiding van Liander verplaatst. Daarvoor is een boring gemaakt die op dit moment wordt aangesloten op het gasnet. Daarna verlegt KPN haar kabels. Het verkeer ondervindt hier geen hinder van omdat de werkzaamheden met name in de berm of op de stoep worden uitgevoerd.

Graafwerkzaamheden voor de watergangen op de nieuwe locatie Shell-tankstation

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring