Overzicht voorbereidende werkzaamheden 2023

Overzicht voorbereidende werkzaamheden 2023

16 februari 2023

Afgelopen jaar zijn al verschillende werkzaamheden uitgevoerd, ter voorbereiding van de maatregelen om het verkeer beter te laten doorstromen op de Thorbeckeweg – N516. Ook dit jaar worden nog voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. 

We zetten ze graag op een rijtje. Zie ook het kaartje onderaan de pagina:

1. Bermen van de Thorbeckeweg – N516

Periode: eind februari tot begin september 2023
Opdrachtgever: Projectorganisatie Aanpak Thorbeckeweg – N516
Uitvoerder: Liander, PWN, BT, KPN en gemeente Zaanstad

Werkzaamheden:
Het verleggen van kabels en leidingen in de bermen van de Thorbeckeweg - N516. Naast de bermen worden sleuven gegraven en er worden vier boringen gemaakt. Deze boringen zijn nodig om de obstakels bij locaties als het Vijfhoekpark, brug De Vlinder (Poelenburg) en de Watering te kunnen passeren.

Hinder:
De impact op het verkeer en de omgeving is beperkt. De provincie is vergunningverlener voor eventuele verkeersmaatregelen die moeten worden genomen.

2. Nieuwe locatie Shell-benzinestation langs de Thorbeckeweg

Periode: begin juni tot begin juli 2023
Opdrachtgever: Projectorganisatie Aanpak Thorbeckeweg – N516
Uitvoerder: Sturm BV

Werkzaamheden:
Het verbreden van de watergang rondom het terrein van het nieuwe Shell-benzinestation en het aanbrengen van de beschoeiing.

Hinder:
Het verkeer zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

2. Nieuwe locatie Shell-benzinestation langs de Thorbeckeweg

Periode: begin juli 2023 tot begin januari 2024
Opdrachtgever: Shell Nederland
Uitvoerder: nog niet bekend

Werkzaamheden:
Bouw van het nieuwe Shell-benzinestation.

Hinder:
De bouw van het benzinestation gebeurt buiten het wegtracé, waardoor het verkeer – buiten het in- en uitvoegend werkverkeer op de Thorbeckeweg - geen hinder ondervindt van de werkzaamheden.

2. Nieuwe locatie Shell-benzinestation langs de Thorbeckeweg

Periode: oktober/november 2023
Opdrachtgever: Projectorganisatie Aanpak Thorbeckeweg – N516
Uitvoerder: nog niet bekend (opdrachtnemer contract Aanpak Thorbeckeweg)

Werkzaamheden:
Het aanleggen van de in- en uitrit van het nieuwe Shell-benzinestation aan de Thorbeckeweg, zodat deze in gebruik kan worden genomen.

Hinder:
Omdat de werkzaamheden direct langs (in de berm van) de Thorbeckeweg worden uitgevoerd en vrij omvangrijk zijn, zullen in het kader van de veiligheid één of meerdere rijstroken worden afgesloten (mogelijk in de verkeersluwe/nachtelijke uren). De provincie is vergunningverlener voor eventuele verkeersmaatregelen die moeten worden genomen. Als de werkzaamheden in de nachtelijke uren worden uitgevoerd, zal er wellicht enige geluidshinder optreden. Hiervoor moet de aannemer een ontheffing aanvragen.

NB.  Er kunnen nog wijzigingen optreden.

Overzichtskaart met daarop aangegeven waar de voorbereidende werkzaamheden voor de aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg plaatsvinden.

Klik op het kaartje om de afbeelding te vergroten.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring