Reactietermijn gesloten

Reactietermijn op voorlopig ontwerp gesloten

19 juli 2019
In de planstudie is het voorkeursalternatief uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Met het ontwerp wordt de verkeersdruk op de Thorbeckeweg aangepakt, het openbaar vervoer en het fietsverkeer verbeterd en de overlast van het verkeer voor omwonenden verminderd. In de planstudie worden de verschillende onderdelen van het ontwerp uitgebreid toegelicht.

De reactietermijn is op 19 juli gesloten. Dit betekent dat u niet meer kunt reageren op het voorlopig ontwerp.
In totaal hebben ongeveer 20 belanghebbenden gereageerd. Deze reacties waren veelal positief, daarnaast zijn er wel technische vragen gesteld. Zoals over het effect van de brugopeningen en de te nemen maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan. De reacties worden als input gebruikt om maatregelen nader uit te werken en daarmee het ontwerp beter te maken.

Antwoorden komen per mail

Alle binnengekomen reacties en de antwoorden van de projectorganisatie worden geanonimiseerd samengevat in een zogenaamde nota van antwoord. Deze nota wordt door het college van de gemeente Zaanstad waarschijnlijk vlak na de zomervakantie vastgesteld en vrijgegeven. Daarna ontvangen alle mensen die gereageerd hebben de reactie nota per mail. Ook zal de Nota van Antwoord geplaatst worden bij de documenten op deze website.

Bijeenkomsten

Naar verwachting organiseren we in september twee bijeenkomsten voor de klankbordgroep. Een voor de omgeving Vijfhoek en een voor omgeving Vlinder/Ambacht. Daarnaast komt er eind van het jaar in inloopbijeenkomst.

Impressie van de Thorbeckeweg

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring