Stand van zaken voorbereidende werkzaamheden

Overzicht van 2022

14 december 2022

De afgelopen maanden zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd op verschillende locaties. Het gaat bijvoorbeeld om het kappen van bomen, het aanbrengen van voorbelasting en het verleggen van kabels en leidingen.

Locatie: Poelenburg

Uitvoerder: AVANT
Status: Gereed (zettingsperiode tot september 2023)
Stand van zaken:
Om de omgeving van de Thorbeckeweg technisch voor te bereiden op de hoofdwerkzaamheden, zijn bomen gekapt en struiken verwijderd, watergangen verlegd en is voorbelasting aangebracht. Dit laatste is gebeurd op de toekomstige aansluiting van Poelenburg met de kruising Noorder IJ- en Zeedijk. Deze dijk ligt ongeveer 2,5 meter hoger dan de omgeving, waardoor het nodig was om 5 meter zand aan te brengen. Dit moet nu tot september 2023 blijven liggen om stabiel te worden. Uiteindelijk wordt het overtollige zand verwijderd én asfaltverharding aangebracht als onderdeel van de herinrichting van de kruising Poelenburg en Noorder IJ- en Zeedijk met de Sluispolderweg.

Voorbereidende werkzaamheden Thorbeckeweg op locatie Poelenburg

Locatie: Skoon

Uitvoerder: AVANT
Status:  Gereed
Stand van zaken:    
De werkzaamheden op en rondom de Verlengde Stellingweg, in de buurt van bedrijventerrein Skoon waren voorbereidende werkzaamheden die ruimte moesten maken voor de toekomstige fietstunnel. De kabels en leidingen die rondom de Verlengde Stellingweg lagen, zijn verplaatst. De afgelopen periode is door middel van een boring ook de gasleiding van Liander en het persriool van de gemeente aangelegd. Tot slot werden de oude kabels en leidingen verwijderd. Er zijn echter nog wel werkzaamheden te zien op de Verlengde Stellingweg. Dat komt omdat Liander en Tennet voorbereidende werkzaamheden uitvoeren om hun elektriciteitsstation te kunnen uitbreiden.

Voorbereidende werkzaamheden Thorbeckeweg op locatie Skoon

Locatie: Thorbeckeweg (N516)

Uitvoerder:  Shell
Status:  Gereed (zettingsperiode tot juni 2023)
Stand van zaken:       
Op de nieuwe locatie langs de Thorbeckeweg waar het Shell-station naartoe wordt verplaatst, zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Er is op deze locatie een ophoging van 2 meter zand op het terrein aangebracht en dat moet tot juni 2023 blijven liggen om stabiel te worden. De mate van inzakking wordt nauwkeurig bijgehouden. Als het overtollige zand uiteindelijk is verwijderd, wordt rond de zomer van 2023 gestart met de bouw van het tankstation.

Voorbereidende werkzaamheden nieuwe locatie Shell aan de Thorbeckeweg

Locatie: Kruising Witbautstraat/Thorbeckeweg

Uitvoerder: AVANT
Status: Gereed
Stand van zaken:    
Eén van de maatregelen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, is een onderdoorgang bij kruising Wibautstraat/Thorbeckeweg. Via de onderdoorgang rijdt het verkeer dan op de Thorbeckeweg van oost naar west en andersom. De voorbereidende werkzaamheden voor deze onderdoorgang zijn inmiddels gereed. De kabels en leidingen die onder het kruispunt Wibautstraat/Thorbeckeweg lagen, zijn verplaatst voor de uiteindelijke nieuwe onderdoorgang.

Kruising Wibautstraat / Thorbeckeweg

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring