Tevreden over samenwerking

Hoe heeft het projectteam van de Thorbeckeweg met buurtbewoners en organisaties samengewerkt de afgelopen jaren?


1 oktober 2020
Na 14 klankbordgroepen, 10 begeleidingsgroepen, 14 inloopspreekuren en 2 inloopbijeenkomsten ontvingen we veel met name positieve reacties. Grootste zorgen waren veiligheid voor de fietser, bomen en groen en geluidsoverlast.

In de onderstaande filmpjes komen verschillende vertegenwoordigers aan het woord, die de afgelopen jaren goed bekend zijn geraakt met plan Aanpak Thorbeckeweg. Nu de planuitwerkingsfase op zijn eind loopt, maken zij de balans op en vertellen zij over de zorgen en enkele resultaten.

In december verwachten wij dat het plan, nadat het door de betrokken raden is bevestigd, wordt vastgesteld in een Uitvoeringsovereenkomst. Hierover informeren wij u tijdig weer.

Jan Heitlager van de Fietsersbond was blij met de fietsersbrug bij De Ambacht en de fietsonderdoorgang bij Skoon. Maar hij kreeg niet op alle punten meteen groen licht. Bij de overgang bij de Wibautstraat ziet hij nog verbeterpunten. Hij vond het overigens wel een voorbeeldproject.

Wim van Geffen, woont in de flat naast het kruispunt bij de Wibautstraat, waar ook de onderdoorgang gaat komen voor doorgaand verkeer. Hij zag dat het project door het projectteam  'met de kruiwagen voor de deur werd gebracht.'

Willem van der Werff, omwonende van het project, vond de samenwerking open en transparant. We hebben Jasper Hink, projectleider Vervoerregio Amsterdam, om korte reacties gevraagd.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring