Verkeerssituatie kruising Wibautstraat - Thorbeckeweg

Tijdelijke verkeerssituatie rond kruispunt Wibautstraat – Thorbeckeweg van 22 augustus tot en met 4 september

 
Een van de maatregelen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, is een onderdoorgang bij kruising Wibautstraat – Thorbeckeweg. Via de onderdoorgang rijdt het verkeer dan op de Thorbeckeweg van oost naar west en andersom. Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden voor deze onderdoorgang. Het kan zijn dat direct omwonenden en ondernemers overlast ervaren. We doen ons best de overlast zo veel mogelijk te beperken. Zo voeren we bewust de werkzaamheden uit tijdens de zomervakantie, omdat het dan minder druk is op de weg.

Afsluiting

Van 22 augustus tot en met 4 september wordt de verkeerssituatie rond het kruispunt Wibautstraat - Thorbeckeweg tijdelijk anders. Dan wordt een deel van de Wibautstraat afgesloten. Dit is nodig omdat de kabels en leidingen die nu onder het kruispunt  Wibautstraat – Thorbeckeweg liggen, moeten worden verplaatst voor de uiteindelijke nieuwe onderdoorgang. 

Dit betekent dat auto’s en (brom)fietsers een andere route moeten kiezen. Voetgangers kunnen altijd langs de werkzaamheden. De bushalte aan de Wibautstraat wordt tijdelijk verplaatst tot voor de kruising met de Pieter Jelles Troelstralaan.

Tijdelijke route voor auto’s

De Wibautstraat richting de Thorbeckeweg tussen de Pieter Jelles Troelstralaan en de Thorbeckeweg wordt versmald naar 1 rijstrook. Autoverkeer dat via de Wibautstraat naar de Thorbeckeweg rijdt, wordt omgeleid via het Prins Bernhardplein. Autoverkeer vanaf de Thorbeckeweg naar de Wibautstraat kan gewoon doorrijden.

Tijdelijke route voor( brom-)fietsers

Het fietspad op de Wibautstraat en de J.M. Den Uylweg wordt geheel afgesloten voor fietsverkeer. Fietsers worden omgeleid via de Pieter Jelles Troelstralaan over de Zuiddijk en via de fietstunnel onder de Den Uylweg naar de Noorder IJ- en Zeedijk waar zij de normale route kunnen nemen. Voor (brom-)fietsers blijft de omleiding tot eind van het jaar.

Nadat de kabels en leidingen zijn verplaatst, worden de oude kabels en leidingen weggehaald. Deze werkzaamheden duren tot eind van het jaar. Het autoverkeer heeft hier geen last van.

Kaartje met tijdelijke route voor auto- en fietsverkeer kruispunt Wibautstraat - ThorbeckewegKlik op het kaartje om deze te vergroten

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring