Voorbereidende werkzaamheden onderdoorgang

Verkeershinder door verleggen kabels en leidingen

21 juli 2022
Om de verkeersdrukte op de Thorbeckeweg aan te pakken en de doorstroming van het verkeer te verbeteren, zijn verschillende maatregelen nodig. Een van de maatregelen is een onderdoorgang bij kruising Wibautstraat – Thorbeckeweg. Via de onderdoorgang rijdt het verkeer dan op de Thorbeckeweg van oost naar west en andersom. 

Van 22 augustus tot en met 4 september wordt de verkeerssituatie rond het kruispunt Wibautstraat – Thorbeckeweg tijdelijk anders

Om de onderdoorgang te kunnen bouwen, moeten de kabels en leidingen die nu onder het kruispunt Wibautstraat – Thorbeckeweg liggen, worden verplaatst. Om dit te kunnen doen, is het nodig een deel van de Wibautstraat tijdelijk af te sluiten. Dit betekent dat auto’s en (brom)fietsers een andere route moeten kiezen. Hieronder leest u hoe de tijdelijke verkeerssituatie wordt.

Autoverkeer:

De Wibautstraat richting de Thorbeckeweg tussen de Pieter Jelles Troelstralaan en de Thorbeckeweg wordt versmald naar 1 rijstrook. Het autoverkeer dat normaal via de Wibautstraat naar de Thorbeckeweg rijdt, wordt omgeleid via het Prins Bernhardplein. Autoverkeer vanaf de Thorbeckeweg naar de Wibautstraat kan gewoon doorrijden.

(Brom-)fietsverkeer:

Het fietspad tussen Pieter Jelles Troelstralaan en de Thorbeckeweg wordt geheel afgesloten voor fietsverkeer. Fietsers worden omgeleid via de Pieter Jelles Troelstralaan over de Zuiddijk en via de fietstunnel onder de Den Uylweg naar de Noorder IJ- en Zeedijk waar zij de normale route kunnen nemen.

Voetgangers:

Voetgangers kunnen altijd langs de werkzaamheden.

Bushalte:

De bushalte aan de Wibautstraat wordt tijdelijk verplaatst tot voor de kruising met de Pieter Jelles Troelstralaan.

U kunt overlast ervaren van de werkzaamheden

Het kan zijn dat u als direct omwonenden of ondernemer rond de kruising Wibautstraat – Thorbeckeweg geluidsoverlast ervaart. We doen ons best de overlast zo veel mogelijk te beperken. Zo voeren we bewust de werkzaamheden uit tijdens de zomervakantie, omdat het dan minder druk is op de weg.

Vanaf 20 juli leggen we een buis, die later onder de kruising door wordt geboord, boven de grond langs de Wibautstraat (tussen de Noorder IJ- en Zeedijk en ingang naar de begraafplaats). De omgeving en het verkeer ervaart hier geen hinder van.

Nadat de kabels en leidingen zijn verplaatst, worden de oude kabels en leidingen weggehaald

Deze werkzaamheden duren tot eind van het jaar. Het autoverkeer zal hier geen last van hebben. Voor (brom-)fietsers blijft de omleiding tot eind van het jaar (25 december).

Kaartje met tijdelijke route voor auto- en fietsverkeer kruispunt Wibautstraat - Thorbeckeweg

Klik op de kaart om deze te vergroten

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring