Shell en Zaanstad ondertekenen overeenkomst

Verplaatsing Shell-station aan de Thorbeckeweg formeel geregeld

13 september 2022

De aanpak van de verkeerdruk van de Thorbeckeweg is weer een stap dichterbij! Shell Nederland en de gemeente Zaanstad zijn het eens geworden over de verkoop én aankoop van een stuk grond, voor de verplaatsing van het Shell-station. De Thorbeckeweg (N516) wordt gereconstrueerd en hiervoor is de grond van het huidige Shell-station nodig. In 2024 wordt het benzinestation verplaatst naar een andere plek langs de Thorbeckeweg, waar ze in de jaren 70 ook al zaten.

Ron Schmidt van de gemeente Zaanstad en Coleta Free-Cranenburg van Shell Nederland, tekenden woensdag
7 september 2022 de overeenkomst. In de overeenkomst is vastgelegd welke gronden worden aangekocht en verkocht, tegen welk bedrag en waarvoor ze worden gebruikt. Het ondertekenen van de overeenkomst is een mooi moment waar beide partijen enthousiast op reageren. Schmidt: “Ik ben blij dat de verplaatsing van het Shell-station nu formeel is geregeld. Een prettige samenwerking met Shell Nederland zorgt ervoor dat de overdracht voorspoedig verloopt.”

Verkeersader 

De Thorbeckeweg, een belangrijke verkeersader, gaat op de schop. De verkeersdrukte wordt aangepakt, de veiligheid voor fietsers wordt verbeterd, evenals het openbaar vervoer, en de omgeving van de weg wordt beter bereikbaar gemaakt. Dagelijks staan er namelijk files, en de doorstroming van het openbaar vervoer en het fietsverkeer is stroef. Eén van de maatregelen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, is een onderdoorgang bij kruising Wibautstraat – Thorbeckeweg. Zo rijdt het verkeer op de Thorbeckeweg straks onder de Wibautstraat door. Om ruimte te maken voor de nieuwe kruising wordt het Shell-tankstation verplaatst naar een nieuwe plek.

Hoe nu verder?

Nu de overeenkomst getekend is, gaat Shell Nederland bezig met de voorbereidende werkzaamheden zoals het voorbelasten van de gronden. Zomer 2023 wordt begonnen met de bouw van het nieuwe benzinestation. Dat doet Shell zelf. De hoofdaannemer, die de komende maanden wordt geselecteerd, zal wel de bouw van de nieuwe in- en uitrit verzorgen, maar dus niet de bouw van het tankstation. De nieuwe benzinepomp zal begin 2024 gereed zijn, waarna het oude tankstation wordt gesloopt.

Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van het project ‘Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg’? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onderstaande link. 

Aanmelden nieuwsbrief Thorbeckeweg

Foto met medewerker Shell en gemeente Zaanstad die elkaar handschudden na tekenen overeenkomst

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring