Feiten en cijfers

De komende jaren groeit het aantal auto’s van ongeveer 48.000 per etmaal naar 62.000 in 2030. Tussen de afrit van de A8 en de Den Uylbrug wordt de snelheid omlaag gebracht van 80 naar 70 kilometer per uur. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en draagt bij aan een betere luchtkwaliteit.

Na 14 klankbordgroepen, 10 begeleidingsgroepen, 14 inloopspreekuren en 2 inloopbijeenkomsten ontvingen we veel met name positieve reacties. Grootste zorgen zijn veiligheid voor de fietser, bomen en groen en (geluids)hinder.

Op diverse locaties langs de route in Zaanstad en Oostzaan zijn verschillende kabels en leidingen in kaart gebracht en indien nodig verlegd. Dit gebeurde door onder andere op meer dan 50 locaties proefsleuven te graven.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring