Maatregelen

Voor de aanpak van de verkeersdrukte op de Thorbeckeweg - N516 om de  doorstroming te verbeteren zijn diverse maatregelen nodig.  

1A: Een ongelijkvloerse kruising (onderdoorgang) bij de Vijfhoek, waarbij het verkeer op de Thorbeckeweg - N516 onder het verkeer van de Wibautstraat door gaat.

1B: Door het verplaatsen van het huidige Shelltankstation krijgt het Vijfhoekpark een nieuwe parkentree.

2: Verbreding bestaande fietstunnel Zuiddijk

3: Duiker Braak – Zuidervaart. De waterkwaliteit wordt verbeterd in het door vervanging van verschillende duikers (waterdoorgang) en het maken van watergangen en wateroppervlak.

4: Op verschillende plekken in het projectgebied worden bomen verwijderd en opnieuw geplant.

5A: Het Shell-tankstation, bij de kruising Vijfhoek, wordt in 2024 verplaatst naar een andere plek langs de Thorbeckeweg - N516, waar ze in de jaren zeventig ook al zat.

5B: Voetgangersbrug Vijfhoekpark - Shell

6: Het verplaatsen van de aansluiting van de Westkolkdijk op de N516 naar een locatie vlakbij de Vlinderbrug. Hier kan het verkeer van de Achtersluispolder in de richting van de A8 en in de richting van Zaandam rijden. De nieuwe aansluiting vervangt de bestaande route over de Westkolkdijk die afgesloten wordt.

7: Het T-kruispunt Noorder IJ- en Zeedijk – Sluispolderweg wordt opnieuw ingericht tot een kruispunt met verkeerslichten, dat voorziet in de verkeersuitwisseling tussen de Noorder IJ- en Zeedijk en de Sluispolderweg. Daarnaast zorgt het kruispunt voor de bereikbaarheid van het bedrijventerrein en het busstation voor bussen vanaf de Oostzanerdijk en andersom.


Download hier de projectkaart

8: Bij bedrijventerrein Ambacht wordt de Westkolkdijk afgesloten. De opstelruimte voor het verkeer naar de Coentunnel en de Verlengde Stellingweg wordt daarmee langer. Hierdoor verbetert de doorstroming en hoeft het verkeer minder in- en uit te voegen. Fietsers en voetgangers van en naar bedrijventerrein Ambacht steken via een nieuwe fietsbrug over, waardoor het voor hen veiliger wordt.

9: Fietsbrug Kerkstraat - Ambacht

10: Bij de op- en afritten van de A8 worden rijstroken toegevoegd, waardoor er een betere doorstroming op de kruispunten is en de files afnemen. Fietsers en voetgangers steken de Verlengde Stellingweg via een nieuwe fietstunnel over. Hierdoor wordt de oversteek voor hen veiliger en sneller.

11: Fietstunnel Skoon

12: Het Esso-tankstation aan de Westkolkdijk gaat weg en de bodem wordt gesaneerd.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring