Maatregelen

Voor de aanpak van de verkeersdrukte op de Thorbeckeweg - N516 om de  doorstroming te verbeteren zijn diverse maatregelen nodig.  

Kaart met daarop de plekken waar de Thorbeckeweg - N516 wordt aangepakt 1. Een ongelijkvloerse kruising bij de Vijfhoek, waarbij het verkeer op de Thorbeckeweg -N516 onder het verkeer van de Wibautstraat door gaat.
 2. Het verplaatsen van de aansluiting van de Westkolkdijk op de N516 naar een locatie vlakbij de Vlinderbrug. Hier kan het verkeer van de Achtersluispolder,
  zowel in de richting van de A8 als in de richting van Zaandam rijden. De nieuwe aansluiting vervangt de huidige route over de Westkolkdijk die afgesloten wordt.
 3. Het T-kruispunt Noorder IJ- en Zeedijk – Sluispolderweg wordt gereconstrueerd tot een volledig met verkeerslichten geregeld kruispunt, dat voorziet in de verkeersuitwisseling tussen de Noorder IJ- en Zeedijk, de Sluispolderweg en Poelenburg. Daarnaast voorziet het kruispunt in de ontsluiting en bereikbaarheid van het bedrijventerrein en het busstation voor bussen vanaf de Oostzanerdijk en vice versa.
 4. Ter hoogte van bedrijventerrein Ambacht wordt de Westkolkdijk afgesloten. De opstelruimte voor het verkeer naar de Coentunnel en de Verlengde Stellingweg wordt daarmee langer. Hierdoor verbetert de doorstroming en hoeft het verkeer minder in- en uit te voegen. Fietsers en voetgangers van en naar bedrijventerrein Ambacht steken via een nieuwe fietsbrug over, waardoor het voor hen veiliger wordt.
 5. Bij de op- en afritten van de A8 worden rijstroken toegevoegd, waardoor er een betere doorstroming op de kruispunten is en de files afnemen. Fietsers en voetgangers steken de Verlengde Stellingweg via een nieuwe fietstunnel over. Hierdoor wordt de oversteek voor hen veiliger en sneller.
 6. De waterkwaliteit wordt verbeterd in het Vijfhoekpark en langs de Zuidervaart, door vervanging van diverse duikers en het realiseren van watergangen en wateroppervlak.
 7. Het Shell-tankstation, ter hoogte van kruising Vijfhoek, wordt in 2024 verplaatst naar een andere plek langs de Thorbeckeweg - N516, waar ze in de jaren 70 ook al zaten.
 8. Op verschillende plekken in het projectgebied worden bomen verwijderd en opnieuw aangeplant.
 9. Het Esso-tankstation aan de Westkolkdijk wordt opgeheven en de bodem wordt gesaneerd.
 10. Door het verplaatsen van het huidige Shelltankstation krijgt het Vijfhoekpark een nieuwe parkentree.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring