Projectpartners

De projectpartners hebben via een uitvoeringsovereenkomst in april 2021 afspraken gemaakt over de scope, financiering, risicoverdeling en de aansturing van het project. De projectorganisatie is ondergebracht bij de gemeente Zaanstad en wordt namens alle projectpartners aangestuurd door een onafhankelijk ambtelijk opdrachtgever vanuit de Vervoerregio Amsterdam. Belangrijke uitgangspunten voor de scope zijn sober en doelmatig. De aansturing van het project loopt via het model ‘samen besturen’ met als oogmerk what-is-best-for-project.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring