Bomenkap en groen

Omgevingsmanager Alexandra de Waard geeft uitleg over de bomenkap en het groen

28 maart 2023

Om de maatregelen te kunnen uitvoeren die gaan zorgen voor een betere doorstroming op de Thorbeckeweg – N516, is het nodig om bomen weg te halen. We vroegen omgevingsmanager Alexandra de Waard om uitleg over de bomenkap en het groen door haar enkele vragen voor te leggen.

Waarom is het nodig bomen te kappen voor het project Thorbeckeweg?

'De Thorbeckeweg - N516 gaat op de schop en ziet er over een paar jaar heel anders uit', vertelt Alexandra. 'Dit is nodig om het verkeer op deze weg beter te laten doorstromen en files te verminderen. Zo rijdt het verkeer op de Thorbeckeweg straks onder de Wibautstraat door (ongelijkvloerse kruising). Daarnaast maken we nieuwe aansluitingen op de weg en wordt – om ruimte te maken voor de nieuwe kruising – het Shell-benzinestation verplaatst naar een nieuwe plek langs de Thorbeckeweg. Ook doen we aanpassingen aan watergangen en ondergrondse kabels en leidingen. Al deze maatregelen kunnen we alleen uitvoeren als we bomen weghalen.

Hoeveel bomen gaan jullie kappen en waar?

'In totaal gaat het om 574 bomen. Op sommige plekken gaan meer bomen weg dan op andere plekken. Het gaat bijvoorbeeld om de hoge populieren in het gebied waar de ongelijkvloerse kruising Thorbeckeweg/Wibautstraat komt te liggen. Ook op de nieuwe plek van het Shell-benzinestation moet een stuk bos weg. Dat is voor een deel in het Vijfhoekpark en voor een deel op het terrein van de buitensport. Daarnaast worden rijen met platanen gekapt voor het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg tussen de Thorbeckeweg en Noorder IJ- en Zeedijk.’

Het is verplicht gekapte bomen te herplanten. Waar komt de herplant? En wat voor soort bomen komen er terug?

'Het herplanten van bomen doen we zo snel mogelijk. We proberen zoveel mogelijk bomen terug te planten langs de Thorbeckeweg. Dat lukt jammer genoeg niet helemaal, omdat daarvoor straks te weinig ruimte is. Binnen het projectgebied planten we dezelfde soort bomen terug, namelijk populieren en platanen. We hebben alles uitgebreid beschreven in een groenplan.'

Wat staat er precies in het groenplan?

In het Groenplan staat een overzicht van welke bomen we kappen en waar ze worden herplant. Daarnaast is beschreven aan welke natuurwetgeving we ons moeten houden en hoe dat is gebruikt bij het bepalen van de herplant. Ook lees je in het groenplan meer over de wensen en eisen die vanuit de gemeenten en provincie gelden. Wensen vanuit de bewoners en klankbordgroep groen zijn hier onderdeel van.

Het kappen van bomen verstoort vaak de verblijfplaatsen van vogels/dieren. Hebben jullie daar rekening mee gehouden?

Daar is zeker rekening mee gehouden volgens Alexandra: 'Ecologen hebben overdag en ’s nachts onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vogels en andere dieren in het gebied, onder andere met camera’s. Uit het onderzoek bleek dat er ook vleermuizen zitten in een boom die gekapt moet worden. Daarom hebben we op andere bomen vleermuizenkasten opgehangen, die ervoor zorgen dat de vleermuizen tijdig een nieuwe rustplaats krijgen. Ook de aannemer moet in de uitvoering rekening houden met dieren. Om hen zo min mogelijk te verstoren, toetst een ecoloog voor de start en tijdens de werkzaamheden of er vogels of andere dieren in het projectgebied zijn.'

Is er straks wel genoeg groen rondom de Thorbeckeweg?

'Wij planten zoveel mogelijk bomen terug waar we kunnen binnen het projectgebied rondom de Thorbeckeweg. In het groenplan is goed te zien dat er veel bomen terug komen op plekken waar deze gekapt zijn. Deze bomen zijn wel jong en hebben tijd nodig om te groeien.'

Wat gaan jullie doen met de gekapte bomen?

'Een deel van de gekapte bomen hebben wij aan Zaanse basisscholen gegeven. Deze scholen gebruiken het hout voor schooltuinen, klimtoestellen en als bodemlaag. Op die manier worden de gekapte bomen goed en duurzaam gebruikt. Ook willen we met de toekomstige aannemer afspraken maken over het opnieuw gebruiken van het hout in of in de omgeving van het project. Het hout dat nog bruikbaar is, kunnen bedrijven bijvoorbeeld goed gebruiken als timmerhout. Minder goed hout kan mogelijk worden gebruikt worden voor compost.'

Hebben jullie bewoners betrokken bij het plan voor het kappen en herplanten van bomen?

'Op verschillende momenten hebben we met bewoners gesproken. Van 2019 tot en met 2021 hebben we bijeenkomsten georganiseerd waar wensen van bewoners en ondernemers zijn opgehaald. Omdat groen belangrijk is voor de stad hebben we een klankbordgroep groen in het leven geroepen. De klankbordgroep groen wordt vertegenwoordigd door bewoners, raadsleden en Groen Zaans. We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met hun wensen. De samenwerking met omwonenden is goed verlopen.'

Wanneer worden de bomen gekapt?

‘Voor het broedseizoen zijn al de eerste 141 bomen gekapt. Deze bomen worden gekapt om de voorbereidende werkzaamheden te kunnen doen, zoals het aanleggen van kabels en leidingen, verplaatsen van het Shell-tankstation en grondwerkzaamheden bij Poelenburg. De laatste bomen zijn in  oktober 2023 gekapt. In juli 2023 kiezen we – na een aanbesteding – een aannemer uit voor het werk aan de weg. Daarna kappen we de overige 255 bomen. Het terugplanten doen we zo snel mogelijk.Omgevingsmanager Alexandra de Waard

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring