Bomenkap vervolg

Start tweede deel van de eerste fase bomenkap en aanvraag bomenkap tweede fase


Om de maatregelen, die zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, te kunnen uitvoeren is het nodig een aantal bomen langs de Thorbeckeweg te kappen. Het kappen gaat in verschillende fases, zodat niet alle bomen in één keer gekapt worden. In de eerste fase gaat het om 279 bomen en om 255 bomen in de tweede fase. In februari is de helft van de bomen van de eerste fase gekapt. Deze bomen stonden met name op de nieuwe plek van het Shell-station. De tweede helft van de bomen in de eerste fase worden vanaf 29 augustus gekapt.

De aanvraag voor de kapvergunning voor de tweede fase is op 6 juli gepubliceerd in het Zaanstad Journaal. Het gaat om 255 bomen. Deze bomen moeten worden gekapt om de onderdoorgang bij kruispunt Wibautstraat – Thorbeckeweg, wegverbreding en nieuwe ingang naar het Vijfhoekpark te kunnen maken. De verwachting is dat het college in september een besluit neemt over de aanvraag. Na dit besluit hebben mensen 6 weken de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Als de vergunning rond is worden de bomen naar verwachting in de tweede helft van 2023 of in 2024 gekapt. Voor alle gekapte bomen planten we zoveel mogelijk nieuwe bomen weer terug in het gebied of op een andere plek in Zaanstad.

Bij het aanvragen van beide kapaanvragen hebben we uitgebreid overleg gehad met de klankbordgroep Groen. Het herplantplan is tot stand gekomen in nauw overleg met de klankbordgroep Groen en staat beschreven in het groenplan. Deze is te vinden bij de Documenten onder het kopje rapporten. Dit groenplan geeft inzicht in de kap en herplant in het project en de juridische randvoorwaarden vanuit natuur en bomenkap en in de wensen en eisen van de betrokken gemeentes, provincie en overige belanghebbenden.

Lees ook het eerdere bericht over de bomenkap voor meer informatie.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring