Reageren op ontwerpbestemmingsplan

Reageren op ontwerpbestemmingsplannen Oostzaan en Zaanstad (reactietermijn is gesloten)

27 mei 2021
Van 27 mei tot en met 7 juli kunnen inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in Oostzaan en Zaanstad reageren op het ontwerpbestemmingsplan van het project Aanpak Verkeersdrukte Thorbeckeweg. Om de doorstroming en veiligheid voor (vracht)auto’s, openbaar vervoer en fietsers op deze weg te verbeteren, zijn maatregelen nodig. Voor enkele maatregelen moeten delen van de Thorbeckeweg een andere bestemming krijgen. De gemeente Oostzaan en Zaanstad hebben voor die delen een apart bestemmingsplan gemaakt. 

Aanpassingen in bestemmingsplan nodig

In een bestemmingsplan staat beschreven hoe grond gebruikt mag worden en wat er op gebouwd mag worden. Op sommige plekken moet de bestemming aangepast worden om de maatregelen uit te kunnen voeren. Zo is het nodig het Shell-tankstation te verplaatsen naar een andere plek aan de rand van het Vijfhoekpark, richting de A8. De bestemming moet daarvoor aangepast worden van groen naar een brandstofverkooppunt. Omdat op de oude plek van het tankstation een nieuwe ingang naar het park komt, moet hier juist de bestemming naar groen worden veranderd. Dat gebeurt ook in Oostzaan waar het Esso-tankstation plaats maakt voor groen. Verder moeten er bestemmingen worden veranderd voor de aanleg van een fietsbrug en fietstunnel in Oostzaan voor een veilige oversteek van fietsers. Dat is ook nodig voor het aanpassen van kruispunten en het maken van extra rijstroken om files te verminderen. Op de homepage staat een animatievideo waarin alle maatregelen te zien zijn. Dit geeft een goed beeld van hoe de weg er straks uit komt te zien.   

Reageren op ontwerpbestemmingsplan

Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden uit Oostzaan en Zaanstad kunnen van 27 mei tot en met 7 juli 2021 reageren op de ontwerpbestemmingsplannen. Ook organiseren we online informatiebijeenkomsten waar we uitleg geven over de wijzigingen in het bestemmingsplan. De bijeenkomst op 8 juni gaat over de wijzigingen in de gemeente Zaanstad. Op 9 juni worden de wijzigingen die in gemeente Oostzaan nodig zijn toegelicht. Uiteraard kunt u dan ook uw vragen stellen. Via onderstaande link leest u meer informatie over hoe u kunt reageren op de bestemmingsplannen en hoe u zich kunt aanmelden voor de bijeenkomsten.

Bestemmingsplannen en aanmelden online bijeenkomsten

Vervolgstappen in het project

De verwachting is dat de gemeenteraden van Oostzaan en Zaanstad het bestemmingsplan in oktober 2021 vaststellen. Daarnaast wordt waarschijnlijk begin 2022 een start gemaakt met een aantal voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen, en het kappen en herplanten van bomen. Dat wordt niet geregeld in een bestemmingsplan, maar in een omgevingsvergunning. Als de vergunningaanvraag is goedgekeurd, wordt het besluit zes weken ter inzage gelegd. Inwoners kunnen een reactie indienen als zij dat willen. Voor het kappen en herplanten van de bomen wordt een groenplan gemaakt waarin staat hoe hiermee wordt omgegaan. Inwoners die hier meer over willen weten of willen meedenken, kunnen een mail sturen naar de omgevingsmanager van het project. Dit jaar wordt ook gezocht naar een aannemer. Naar verwachting kan in 2023 gestart worden met het in stappen uitvoeren van de verschillende maatregelen.  


Foto van Vijfhoek Thorbeckeweg Zaanstad

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring