Bestemmingsplannen

Reageren kan van 27 mei tot en met 7 juli 2021

Om sommige maatregelen uit te kunnen voeren, moeten sommige delen van de Thorbeckeweg een andere bestemming krijgen. Een deel ligt in Oostzaan en een deel in Zaanstad. Beide gemeenten hebben voor het project een bestemmingsplan gemaakt. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden uit Zaanstad en Oostzaan kunnen van 27 mei tot en met 7 juli 2021 reageren op de ontwerpbestemmingsplannen voor het project Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg. Hieronder kunt u per gemeente de toelichting op de aanpassingen van het bestemmingsplan lezen. 

Toelichting aanpassingen bestemmingsplan Zaanstad

Toelichting aanpassingen bestemmingsplan Oostzaan 

Via de linken hieronder vindt u voor beide gemeente apart de documenten en informatie hoe u een reactie kunt geven (ook wel zienswijze genoemd). 

Gemeente Zaanstad

Reageren ontwerpbestemmingsplan Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg Zaanstad

Gemeente Oostzaan

Het ontwerpbestemmingsplan “Maatregelen doorstroming N516 Gemeente Oostzaan” met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 27 mei 2021 tot en met woensdag 7 juli 2021 ter inzage. Het is in te zien in het gemeentehuis aan de Kerkbuurt 4 te Oostzaan. 

Ook is het plan direct raadpleegbaar op https://www.ruimtelijkeplannen.nl .

Kies ‘Plannen zoeken’. Vul bij het tabblad ‘Plannaam of -nummer’ het volgende in: NL.IMRO.0431.BW3325630000-0201 . Vervolgens kies ‘zoeken’.

Online informatieavonden via Teams

Tijdens de reactietermijn organiseerden we voor beide gemeenten een online informatiebijeenkomst waar we uitleg gaven over de wijzigingen in het bestemmingsplan.

Zaanstad: dinsdagavond 8 juni 19.30 uur
Oostzaan: woensdagavond 9 juni 19.30 uur

Aanmelden kon tot en met 6 juni 2021.

Het aanmeldformulier is gesloten. 


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring