Kapvergunning verleend

Voorbereidende werkzaamheden kunnen van start

Geen bezwaren op kapvergunning en bestemmingsplannen onherroepelijk 


10 februari 2022
Voor enkele maatregelen om de verkeersdrukte op de Thorbeckeweg te verbeteren, moeten delen van deze weg een andere bestemming krijgen. De gemeenteraden van Zaanstad en Oostzaan hebben na een periode van inspraak de bestemmingsplannen in november 2021 vastgesteld. Daarna kon zes weken beroep ingediend worden op de bestemmingsplannen. In die periode hebben wij geen beroepen ontvangen. Dit betekent dat de bestemmingsplannen onherroepelijk zijn en dat de voorbereidende werkzaamheden van start kunnen. 

Daarnaast hebben wij in november 2021 een kapvergunning aangevraagd bij de gemeente Zaanstad voor het kappen van 279 bomen in 2022. Het kappen van deze bomen is nodig om voorbereidende werkzaamheden te kunnen doen, zoals het aanleggen van kabels en leidingen en verplaatsen van het Shell-tankstation. De aanvraag heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen bezwaren ingediend. Daarmee is de vergunning verleend en kunnen we starten met de bomenkap. 

Wanneer start de bomenkap?

De 279 bomen worden in fasen over 2022 gekapt. De eerste 141 bomen worden gekapt tussen 21 februari en 14 maart (voor het broedseizoen). Dat zijn 129 bomen op de nieuwe plek van het Shell-tankstation en twaalf bij de nieuwe wegaansluiting bij de Noorder IJ-Zeedijk. Firma Boomsma-Kieftenburg gaat deze bomen voor ons kappen. De overige bomen worden na het broedseizoen gekapt. Hiervoor moeten we nog een aannemer selecteren.

Een deel van de gekapte bomen geven wij aan een aantal Zaanse basisscholen. Deze scholen gaan het hout gebruiken voor schooltuinen, klimtoestellen en als bodemlaag. Op die manier worden de gekapte bomen goed en duurzaam gebruikt. Ook doen we ons best om zoveel mogelijk bomen terug te planten langs de Thorbeckeweg.

Geeft de bomenkap overlast voor de omgeving?

De kap van de eerste 141 bomen geeft geen overlast voor het auto- en busverkeer. De bomen staan ver genoeg van de weg af. De looppaden in het Vijfhoekpark blijven beschikbaar. We plaatsen een afzetting voor een goede scheiding tussen voetgangers en aanwezige grazers. Bij de Noorder IJ-Zeedijk kan het voetpad mogelijk even niet bereikbaar zijn tijdens de kap van een paar bomen. Dan leiden we voetgangers en fietsers op een veilige manier om.

Wilt u meer weten? Lees dan hier het nieuwsbericht waarin omgevingsmanager Ramon Kuipers uitleg geeft over het groen en de bomenkap voor de Thorbeckeweg.

Op de afbeelding staat de plek van het toekomstige nieuwe Shell station aangegeven, waar 129 bomen weggehaald Op de afbeelding staat de plek van het toekomstige nieuwe Shell station aangegeven, waar 129 bomen weggehaald .

Op de afbeelding de plek van de toekomstige nieuwe wegaansluiting nabij de Noorder IJ-Zeedijk worden 12 bomen weggehaaldOp de plek van de toekomstige nieuwe wegaansluiting nabij de Noorder IJ-Zeedijk worden 12 bomen weggehaald.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring