Alles over het project

Toename verkeer vraagt om aanpak

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland willen op de Thorbeckeweg – N516 de verkeersdrukte aanpakken en het openbaar vervoer verbeteren. De Thorbeckeweg is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden zoals Zaandam Zuid, Poelenburg en Zaandam Centrum, maar ook voor belangrijke bedrijventerreinen als Zuiderhout en Westerspoor. Dagelijks staan daar nu files en kan de doorstroming van het openbaar vervoer en fietsverkeer beter. De komende jaren groeit het aantal auto’s van ongeveer 48.000 per dag naar 60.000 in 2030. De verkeersdrukte neemt ook toe door de aanleg van nieuwe woonwijken in de omgeving van de Thorbeckeweg, zoals het Hembrugterrein en MAAK. Zaanstad. Daarnaast neemt de werkgelegenheid toe op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal.

Voorkeursontwerp: combinatie van maatregelen meest kansrijke oplossing

Uit het verkenningsonderzoek is gebleken dat een combinatie van maatregelen kansrijk is om de doorstroming te verbeteren. De oplossing die voorlopig de voorkeur heeft, bestaat uit de volgende maatregelen:

  • Een ongelijkvloerse kruising bij de Vijfhoek, waarbij het verkeer in oost-west richting onder het kruisende verkeer door gaat.
  • Het verplaatsen van de aansluiting van de Westkolkdijk op de N516 naar nabij de Vlinderbrug
  • Ter hoogte van bus- en fietsbrug De Vlinder een nieuwe aansluiting aanleggen voor het auto- en vrachtverkeer. Hier kan het verkeer van de Achtersluispolder zowel in de richting van de A8 als in de richting van Zaandam rijden. De nieuwe aansluiting vervangt de huidige route over de Westkolkdijk die afgesloten wordt.
  • Het openbaar vervoer vanaf het busstation De Vlinder rijdt ook via de nieuwe aansluiting. Door de kortere route en het hogere snelheidsregime van 80 km per uur op de N516, zijn de bussen zo minder lang onderweg. Waar mogelijk komen busstroken zodat het openbaar vervoer betrouwbaar en filevrij kan rijden van en naar kruispunt de Vijfhoek.
  •  Ter hoogte van bedrijventerrein de Ambacht wordt de Westkolkdijk afgesloten. De opstelruimte voor het verkeer naar de Coentunnel en de Verlengde Stellingweg wordt daarmee aanzienlijk verlengd. Hierdoor verbetert de doorstroming en hoeft het verkeer minder weefbewegingen te maken. Voetgangers van en naar bedrijventerrein de Ambacht steken ongelijkvloers over, hierdoor wordt het voor hen veiliger.
  •  Bij de op- en afritten van de A8 worden rijstroken toegevoegd. Hierdoor stromen de kruispunten beter door en nemen de files af. Fietsers steken de Verlengde Stellingweg ongelijkvloers over. Hierdoor wordt de oversteek voor hen veiliger en sneller.
  • De waterkwaliteit wordt verbeterd in het Vijfhoekpark en langs de Zuidervaart
  • Het Shell-station wordt verplaatst en bomen worden verwijderd en opnieuw aangeplant.

In de afbeelding hieronder ziet u de oplossing die de voorkeur heeft.

Afbeelding van het voorkeursalternatief aanpak Thorbeckeweg

Aangepaste snelheid

Als straks de Thorbeckeweg is aangepast, geldt een andere maximale snelheid. Tussen de afrit van de A8 en de Den Uijlbrug wordt de snelheid omlaag gebracht van 80 naar 70 kilometer per uur. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en draagt bij aan een betere luchtkwaliteit.

Plaatjes met snelheidsregime Thorbeckeweg huidige situatie is 80 Km per uur, nieuwe situatie is 70 km per uur.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.Voorkeursontwerp toegelicht in beeldHoog contrastToegankelijkheidsverklaring