Alles over het project

Toename verkeer vraagt om aanpak

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland willen zorgen voor een betere doorstroming en veiligheid in Zaandam Zuid. Het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg - N516 is één van de maatregelen van de Corridorstudie Amsterdam Hoorn (CAH) die is gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid ten noorden van Amsterdam.

De Thorbeckeweg - N516 is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden zoals Zaandam Zuid, Poelenburg en Zaandam Centrum. Het verkeer van en naar bedrijventerreinen als Zuiderhout, Westerspoor en Achtersluispolder maakt intensief gebruik van de Thorbeckeweg - N516. Maar de verkeerssituatie is op dit moment niet al te best. Dagelijks staan er files en de doorstroming van het openbaar vervoer en het fietsverkeer kan beter. De komende jaren groeit het aantal auto’s van ongeveer 48.000 per dag naar 62.000 in 2030. Daarom gaat de Thorbeckeweg - N516 op de schop. 

De verkeersdrukte neemt ook toe door de aanleg van nieuwe woonwijken in de omgeving van de Thorbeckeweg - N516, zoals het Hembrugterrein en MAAK. Zaanstad. Daarnaast neemt de werkgelegenheid toe op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal. De verkeersdruk wordt aangepakt, de doorstroming van het autoverkeer en het OV wordt verbeterd. Er komen veiligere en comfortabelere oversteekmogelijkheden voor het langzame verkeer en de omgeving van de weg wordt beter bereikbaar gemaakt.

De maatregelen


Het gaat om onderstaande maatregelen (zie ook onderstaande afbeelding):

  1. Een ongelijkvloerse kruising bij de Vijfhoek, waarbij het verkeer op de Thorbeckeweg -N516 onder het verkeer van de Wibautstraat door gaat.
  2. Het verplaatsen van de aansluiting van de Westkolkdijk op de N516 naar een locatie vlakbij de Vlinderbrug. Hier kan het verkeer van de Achtersluispolder, zowel in de richting van de A8 als in de richting van Zaandam rijden. De nieuwe aansluiting vervangt de huidige route over de Westkolkdijk die afgesloten wordt.
  3. Het T-kruispunt Noorder IJ- en Zeedijk – Sluispolderweg wordt gereconstrueerd tot een volledig met verkeerslichten geregeld kruispunt, dat voorziet in de verkeersuitwisseling tussen de Noorder IJ- en Zeedijk, de Sluispolderweg en Poelenburg. Daarnaast voorziet het kruispunt in de ontsluiting en bereikbaarheid van het bedrijventerrein en het busstation voor bussen vanaf de Oostzanerdijk en vice versa.
  4. Ter hoogte van bedrijventerrein Ambacht wordt de Westkolkdijk afgesloten. De opstelruimte voor het verkeer naar de Coentunnel en de Verlengde Stellingweg wordt daarmee langer. Hierdoor verbetert de doorstroming en hoeft het verkeer minder in- en uit te voegen. Fietsers en voetgangers van en naar bedrijventerrein Ambacht steken via een nieuwe fietsbrug over, waardoor het voor hen veiliger wordt.
  5. Bij de op- en afritten van de A8 worden rijstroken toegevoegd, waardoor er een betere doorstroming op de kruispunten is en de files afnemen. Fietsers en voetgangers steken de Verlengde Stellingweg via een nieuwe fietstunnel over. Hierdoor wordt de oversteek voor hen veiliger en sneller.
  6. De waterkwaliteit wordt verbeterd in het Vijfhoekpark en langs de Zuidervaart, door vervanging van diverse duikers en het realiseren van watergangen en wateroppervlak.
  7. Het Shell-tankstation, ter hoogte van kruising Vijfhoek, wordt in 2024 verplaatst naar een andere plek langs de Thorbeckeweg - N516, waar ze in de jaren 70 ook al zaten.
  8. Op verschillende plekken in het projectgebied worden bomen verwijderd en opnieuw aangeplant.
  9. Het Esso-tankstation aan de Westkolkdijk wordt opgeheven en de bodem wordt gesaneerd.
  10. Door het verplaatsen van het huidige Shelltankstation krijgt het Vijfhoekpark een nieuwe parkentree.

Plattegrond met daarop de 10 maatregelen die genomen worden om de verkeersdruk op de Thorbeckeweg aan te pakken.
Aangepaste snelheid

Als straks de Thorbeckeweg - N516 is aangepast, geldt een andere maximale snelheid. Tussen de afrit van de A8 en de Den Uijlbrug wordt de snelheid omlaag gebracht van 80 naar 70 kilometer per uur. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en draagt bij aan een betere luchtkwaliteit.

Plaatjes met snelheidsregime Thorbeckeweg huidige situatie is 80 Km per uur, nieuwe situatie is 70 km per uur.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring