Alles over het project

Toename verkeer vraagt om aanpak Thorbeckeweg - N516

Het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg - N516 is één van de maatregelen van de Corridorstudie Amsterdam Hoorn (CAH) die is gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid ten noorden van Amsterdam.

De verkeerssituatie is momenteel niet goed. Dagelijks staan er files, de doorstroming van het openbaar vervoer is stroef en het fietsverkeer onveilig. De komende jaren groeit het aantal auto’s van ongeveer 48.000 naar 62.000 per dag in 2030. De verkeersdrukte neemt ook toe door de aanleg van nieuwe woonwijken in de omgeving, zoals het Hembrugterrein en MAAK. Zaanstad. Daarnaast neemt de werkgelegenheid toe op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal.

Onderstaande animatievideo laat zien hoe het project wordt aangepakt en welke maatregelen nodig zijn. Klik hier voor een overzicht van de maatregelen

Aangepaste snelheid

Als straks de Thorbeckeweg - N516 is aangepast, geldt een andere maximale snelheid. Tussen de afrit van de A8 en de Den Uijlbrug wordt de snelheid omlaag gebracht van 80 naar 70 kilometer per uur. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en draagt bij aan een betere luchtkwaliteit.

Plaatjes met snelheidsregime Thorbeckeweg huidige situatie is 80 Km per uur, nieuwe situatie is 70 km per uur.De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland willen de verkeersdruk in Zaandam Zuid aanpakken. De betrokken partijen zijn op zoek naar maatregelen voor een betere doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid, betere fietsverbindingen en een versnelling van het openbaar vervoer. De verbeteringen hebben een positief effect op de hele regio.Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring