Processtappen en planning

Het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg – N516 bestaat uit 4 fasen: verkenning, planstudie, planuitwerking en realisatiefase. We bevinden ons in de realisatiefase en in de zomer van 2024 start Boskalis, de aannemer, met de hoofdwerkzaamheden.

Waar zijn we nu?

In juni 2023 is bekend geworden dat Boskalis de hoofdaannemer voor dit project is geworden. Zij voeren al enige tijd voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het aanbrengen van voorbelasting en het verleggen van kabels en leidingen

  • Opening Shell:  januari 2024
  • Sloop oude Shell: februari 2024
  • (Integraal) Definitief Ontwerp (iDO): gereed medio 2024 
  • Vergunningen voor kunstwerken worden vanaf Q2 2024 aangevraagd
  • Start uitvoering werk hoofdaannemer: zomer 2024

Realisatiefase 2021/2027

Besluitvorming en besluitdata

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring