Processtappen en planning

Het project bestaat uit 4 fasen: verkenning, planstudie, planuitwerking en realisatiefase. Hieronder vindt u een uitleg per fase met daarbij een voorlopige planning. 

Verkenning afgerond in 2018
In de zomer van 2018 is de verkenningsfase afgerond. In die fase is een uitgebreide probleemanalyse gemaakt en zijn verschillende oplossingen en ontwerpen afgewogen. Uit de verkenning is naar voren gekomen dat er 3 serieuze oplossingen zijn die de knelpunten kunnen aanpakken. Deze zijn in schetsontwerpen uitgewerkt, gesimuleerd in computersoftware en doorgerekend qua kosten. Daaruit is qua oplossend vermogen, inpasbaarheid en draagvlak een voorlopige voorkeur naar voren gekomen. Deze fase is geeindigd met een voorkeursontwerp.

Planstudie september 2018 - april 2019
In de planstudie is het voorkeursontwerp verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Ook is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en maakbaarheid van de voorkeur. In deze fase zijn onderzoeken gedaan naar luchtkwaliteit, geluid, flora & fauna en bodem.

Mogelijkheid om te reageren op planstudie - juni 2019
Aan het einde van de planstudie heeft iedereen zes weken de mogelijkheid gehad om te reageren op het voorkeursontwerp. De  reacties zijn gebruikt om het voorkeursontwerp definitief te maken.

Planuitwerking mei 2019 tot en met eerste kwartaal 2021
Na de planstudie komt de fase van planuitwerking. In deze fase wordt het ontwerp nog gedetailleerder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Zoals een gedetailleerd beschrijving van constructies, risico’s, eisen tijdens de bouw en materiaalgebruik. Ook worden voorbereidingen getroffen om het ontwerp te kunnen aanbesteden in de realisatiefase. In deze fase worden ook de planologische procedures opgestart.

Realisatiefase 2021/2025
In deze fase start de aanbesteding voor de uitvoering en wordt het project daadwerkelijk uitgevoerd. Op basis van de beste inschrijving qua kwaliteit en kosten wordt een aannemer gekozen die het werk gaat uitvoeren. Na selectie van de winnende aannemer zal de aannemer starten met de voorbereidingen om met het werk te kunnen beginnen. Deze voorbereiding duurt doorgaans een aantal maanden. In het tweede kwartaal van 2021 start de aanbesteding voor de aannemer.


Waar zijn we nu?

Hieronder ziet u de laatste planning.  Door de ontwikkelingen rond de stikstofproblematiek en de recente beperkingen door de coronacrisis is de planning aangepast. De planning ziet er nu als volgt uit:

Planning aanpak Thorbeckeweg

Door op de afbeelding te klikken kunt u deze vergroten.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring