Vaststelling bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplannen Oostzaan en Zaanstad

6 december 2021

Om de doorstroming en veiligheid voor (vracht)auto’s, openbaar vervoer en fietsers op de Thorbeckeweg te verbeteren, zijn maatregelen nodig. Voor enkele maatregelen moeten delen van de deze weg een andere bestemming krijgen. De gemeenten Oostzaan en Zaanstad hebben voor die delen een apart bestemmingsplan gemaakt. Na een periode van inspraak is het bestemmingsplan op donderdag 25 november 2021 door de Zaanse gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad van Oostzaan deed dat op maandag 29 november 2021. Daarmee zijn beide bestemmingsplannen vastgesteld en kunnen we de uitvoering van de maatregelen gaan voorbereiden. 

Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden uit Oostzaan en Zaanstad konden van 27 mei tot en met 7 juli 2021 reageren op de ontwerpbestemmingsplannen. Tijdens de inspraakperiode hebben we in twee online informatiebijeenkomsten uitleg gegeven over de wijzigingen in de beide bestemmingsplannen. Daarbij beantwoordde de projectmanager ook alle vragen van de mensen die aanwezig waren.

Op het bestemmingsplan van Zaanstad zijn drie reacties (ook wel zienswijzen genoemd) gekomen, op die van Oostzaan één reactie. De reacties hebben niet gezorgd voor aanpassingen in de bestemmingsplannen. De reacties hebben niet gezorgd voor aanpassingen in de bestemmingsplannen. De reacties en de antwoorden daarop leest u in:


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring