Nieuwsberichten

Bomen Thorbeckeweg – N516 geplant

Gepubliceerd op 18 januari 2024
Afbeelding

Groen is belangrijk voor de stad. Om het groen in de stad op peil te houden wil de gemeente voor iedere gekapte boom minimaal een nieuwe boom herplanten. In november is de, in groen gespecialiseerde, aannemer gestart met herplanten van bomen voor het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg – N516. Dit zijn in totaal 179 bomen.


Nieuwe bomen, nieuwe locaties

Om de maatregelen te kunnen uitvoeren die gaan zorgen voor een betere doorstroming op de Thorbeckeweg – N516, is het nodig bomen weg te halen. Hiervoor planten we vervolgens nieuwe bomen. Dit lukt jammer genoeg niet voor alle bomen binnen de grenzen van het project, omdat daarvoor straks te weinig ruimte is. Daarom worden er in totaal 179 nieuwe bomen herplant op totaal veertien verschillende locaties in Zaanstad Midden en Zuid. Daarvan komen er 90 bomen in Zaanstad Zuid.

Herplant gestart

Op 10 november jl. zijn alle bomen die voor herplant bestemd zijn naar de diverse locaties gebracht. Vervolgens is er op 11 november gestart met planten. De herplant in Zaanstad Zuid is zo goed als afgerond. In gebied Midden is begin dit jaar gestart met de herplant. De verwachting is dat dit eind februari klaar is, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Klankbordgroep Groen

Om de herplant in het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg – N516 goed uit te voeren is samen met de klankbordgroep Groen een Groenplan opgesteld. In april 2023 heeft de klankbordgroep zich gebogen over de soorten bomen en locaties in Zaanstad. Voor de vraag of een locatie geschikt is, is bijvoorbeeld belangrijk of er geen kabels en leidingen liggen. Of andere obstakels, zoals zonnepanelen. Tot slot zijn ook het grondwaterpeil of mate van verdichting van de grond bepalende factoren welk type boom op welke plek past. Er worden verschillende soorten gepland om het risico op ziekten en plagen te beperken.

Hout voor basisscholen

Een deel van de gekapte bomen geven wij aan een aantal Zaanse basisscholen. Deze scholen gaan het hout gebruiken voor schooltuinen, klimtoestellen en als bodemlaag. Op die manier worden de gekapte bomen goed en duurzaam gebruikt.


Meer nieuws:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring