Nieuwsberichten

(Voorbereidende) werkzaamheden

Gepubliceerd op 3 juni 2024
Afbeelding

In de afgelopen periode zijn er veel, diverse werkzaamheden uitgevoerd voor het project. In dit artikel lees je welke ontwikkelingen er zijn en welke werkzaamheden er aan komen.

Maart

In maart zijn de tijdelijke barriers langs de N516 verwijderd. Barriers worden gebruikt langs de weg om te voorkomen dat voertuigen de weg af raken.

Boskalis heeft een tijdelijk verkeerslicht geplaatst bij de uitrit van de (nieuwe) Shell.

April

Op 8 en 9 april zijn er bomen langs de Oostzanerdijk weggehaald ter hoogte van de aan te brengen fietsbrug. Hiervoor is het fietspad ter plaatse een dag afgesloten geweest. Aansluitend zijn er kabels en leidingen verlegd om het aanwezige fietspad naar de onderdoorgang richting Oostzaan om te leggen. Hierdoor is er een veilige situatie ontstaan gedurende de bouw van de fietsbrug.

Op 29 april hebben er graafwerkzaamheden plaats gevonden bij het kruispunt Thorbeckeweg – N516 met de toerit A8 naar de A10/Coentunnel. De kabels en leidingen ter plaatse zijn opgezocht om de juiste ligging vast te stellen voor het bepalen van het nieuwe steunpunt van de fietsbrug.

Omdat de graafwerkzaamheden direct langs de weg plaatsvonden, was het rechter voorsorteer vak vanaf Zaandam richting de A10/Coentunnel afgesloten en werd het verkeer omgeleid.

Persleiding Noorder-IJ en Zeedijk in gebruik

Voor het project moest er aan de Noorder IJ- en Zeedijk een rioolpersleiding naar het noorden toe verlegd worden. Deze rioolpersleiding van de Gemeente Zaanstad is verplaatst omdat er een wegverbreding komt voor een extra uitvoegstrook voor de lijnbussen die naar busstation Poelenburg moeten rijden. De rioolpersleiding komt in de nieuwe, toekomstige situatie buiten de wegverbreding van de Noorder IJ- en Zeedijk. Na de verplaatsing van de rioolpersleiding kan er op de bouwgrond veel grond of zand (voorbelasting) worden neergelegd om ervoor te zorgen dat de grootste zakkingen van de bouwgrond voor de bouw en ingebruikname hebben plaatsgevonden.

Mei

Sinds begin mei zijn er werkzaamheden uitgevoerd op de Oostzanerdijk. Ziggo is de werkzaamheden gestart door het omleggen van een kabel om ruimte te maken voor een tijdelijk aan te leggen fietspad. In de periode van 20 mei tot 3 juni wordt een nieuw stuk fietspad aangelegd.

Dit is de aansluiting tussen het fietspad langs de Oostzanerdijk en het fietstunneltje onder de A8 door richting Oostzaan. Het huidige stuk fietspad maakt tijdelijk plaats voor de aanleg van een nieuwe fietsbrug. Door de aanleg van een nieuwe verbinding naar het fietstunneltje onder de A8 door wordt voorkomen dat fietsers en werkverkeer elkaar gaan kruisen wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Door de nieuwe fietsbrug is er straks een goede en veilige verbinding richting het bedrijventerrein Ambacht en de Kerkstraat.

Juni

Afsluiting fietsonderdoorgang A8

Op maandag 3 juni is de nieuwe aansluiting tussen het fietspad Oostzanerdijk en het fietstunneltje onder de A8 door geasfalteerd en aangesloten. Het aansluiten van het nieuwe stuk fietspad staat gepland tussen 09:00 – 15:00 om het fietsverkeer zo min mogelijk te hinderen. De afsluiting is nodig om het tijdelijke fietspad aan te sluiten op het bestaande fietspad.

Fietsers Zaandam – Oostzaan en omgekeerd kunnen omrijden via de aangegeven omleidingsroute. Deze loopt via de Oostzanerdijk, Amsterdam-noord en de verlengde Stellingweg.

Na 3 juni zal het omgelegde fietspad in gebruik blijven totdat de nieuwe fietsbrug eind 2025 gereed is.Vooruitblik

Wat er de komende weken in de omgeving zichtbaar wordt, is onder andere de plaatsing van de insectenhotels in het Vijfhoekpark.

Daarnaast is het belangrijk om naast de omgeving, onze interne organisatie en die van onze partners goed te informeren over de voortgang binnen het project. Ieder kwartaal maakt de projectorganisatie Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg – N516 een kwartaalrapportage om te laten zien wat ons werk oplevert. Elk half jaar maken wij een bestuurlijke rapportage. Hier is in hoofdlijnen te zien wat er allemaal gebeurt in het project. Aan de bestuursrapportage wordt nu de laatste hand gelegd zodat deze voor de zomer beschikbaar is op onze website. Tot slot vinden wij het belangrijk dat we samenwerken met projecten in onze nabije omgeving en dat ook andere collega’s weten wat er gebeurt rondom de Thorbeckeweg – N516. Een projectbezoek is een mooie gelegenheid om ons werk toe te lichten en onze organisaties mee te nemen in de kansen en uitdagingen. In de volgende nieuwsbrief komt een uitleg van zo’n projectbezoek inclusief foto’s.


Meer nieuws:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring