Nieuwsberichten

Verleggen kabels en leidingen zuidelijke berm Thorbeckeweg - N516

Gepubliceerd op 23 juni 2023
Afbeelding

In de nieuwsbrief van april informeerde wij u over de kabels en leidingen die moeten worden verlegd in de zuidelijke berm van de Thorbeckeweg – N516. Wij starten in de laatste week van juni met de werkzaamheden. Naar verwachting zijn de totale werkzaamheden in november 2023 gereed.

We verleggen de kabels en leidingen om meer ruimte te maken voor het uitbreiden van de rijbanen op de Thorbeckeweg en de realisatie van de onderdoorgang op de kruising Vijfhoek. Aangezien we obstakels zoals de Thorbeckeweg, het Vijfhoekpark, de busbrug De Vlinder (Poelenbrug) en de Watering moeten kruisen, worden meerdere boringen uitgevoerd. In totaal gaat het om vijf boringen die onder de obstakels heen gaan. Ook vinden graafwerkzaamheden plaats om de nieuwe kabels te kunnen aansluiten op de bestaande netwerken. Dit doen we in fases. Op de afbeelding hieronder is met de rode lijn aangegeven om welk gebied het gaat.

Trace verleggen kabels en leidingen Thorbecekweg

Planning

De totale werkzaamheden in het gebied (langs de rode lijn op de afbeelding) gaan volgende week van start. Volgens de planning zijn de vijf boringen eind juli gereed. Daarna worden er op verschillende plekken, waaronder ter hoogte van het nieuwe Shell-tankstation, graafwerkzaamheden uitgevoerd om kabels en leidingen voor water, riool, data en elektra aan te leggen. Wij verwachten dat de totale werkzaamheden eind november 2023 gereed zijn.

Hinder 

De graaf- en boorwerkzaamheden vinden overdag plaats. Om het verkeer zo min mogelijk te belasten en voor de veiligheid, plaatsen we verkeersmaatregelen en barriers in de avond en nacht (tussen 19:00 uur en 06:00 uur). Mogelijk dat de bewoners rondom de kruising Westkolkdijk-Thorbeckeweg geluidshinder ervaren door de graaf- en boorwerkzaamheden en de aanvoer van materiaal in de nacht. De Thorbeckeweg en omliggende straten, zoals de Wibautstraat en Westkolkdijk, blijven toegankelijk voor verkeer.

Zoals hierboven verteld, moeten we onder verschillende obstakels heen boren. Op de parkeerplaats bij de parkeeringang van het Vijfhoekpark (Wibautstraat Zuid) komt daarom een machine te staan die de boring in de grond brengt. Dat betekent dat deze parkeerplaatsen ongeveer 2 weken niet beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor de parkeervakken tegenover Albardastraat 40 t/m 46. Ook deze parkeerplaatsen zijn 1 tot 2 weken niet beschikbaar.

De gemeente Zaanstad en de provincie zijn vergunningverlener voor de benodigde verkeersmaatregelen. 

Bij vragen kunt u contact mailen of telefonisch contact opnemen met onze omgevingsmanager, Alexandra de Waard, via email thorbeckeweg@zaanstad.nl.
Meer nieuws:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring