Nieuwsberichten

Korte vooruitblik, wat gaat er na de zomer binnen ons project gebeuren

Gepubliceerd op 26 juni 2023
Afbeelding

Nu het volop zomer is, breekt straks ook de vakantieperiode weer aan. Nog voordat iedereen gaat genieten van deze periode, selecteren wij de winnende aannemer die het (hoofd)werk gaat uitvoeren. Eind juli wordt bekend wie dit zal zijn. Na de zomer start de aannemer met de voorbereidingen om het werk daadwerkelijk buiten te kunnen beginnen.

Zo wordt eerst het ontwerp voor de verschillende bouwwerken die moeten worden gerealiseerd verder uitgewerkt, zoals de onderdoorgang Vijfhoek en de fietstunnel Skoon. Pas als dit ontwerp definitief is en de benodigde vergunningen hiervoor zijn verleend, kan de aannemer buiten aan de slag met de realisatie daarvan. Dit hele proces neemt nog zeker een half jaar tot een jaar in beslag. Dat betekent dus dat het nog wel een tijdje duurt voordat de aannemer buiten werkzaamheden gaat verrichten die daadwerkelijk hinder met zich mee brengen voor de omgeving.

De voorbereidende werkzaamheden die wel al plaatsvinden of na deze zomer van start gaan, zoals het aanbrengen van voorbelasting en verleggen van kabels en leidingen, zijn zichtbaar buiten maar veroorzaken weinig hinder voor de omgeving.

Informatiemomenten over planning en werkzaamheden

Deze periode van voorbereiding door de aannemer, benutten we om alle belanghebbenden te informeren over de wijze waarop de werkzaamheden gaan uitvoeren en de (hinder)planning. Samen met de aannemer organiseren we inloopbijeenkomsten om belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de verschillende ondernemersverenigingen en de bewoners van de omgeving Vijfhoek te informeren. Weggebruikers proberen we te bereiken via onder andere de inzet van social media en digitale navigatiekaarten. Ook onze gebruikelijke communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven en bewonersbrieven, zetten we in. Alles om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen en geĂ¯nteresseerden weten wat er speelt en gaat spelen vanaf dat het moment dat de aannemer daadwerkelijk start met de hoofdwerkzaamheden buiten.

Kortom: na de zomer komen we bij u terug met meer gedetailleerde informatie over de werkzaamheden en planning!


Meer nieuws:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring