Nieuwsberichten

Voorbereidende werkzaamheden

Gepubliceerd op 27 februari 2024
Afbeelding

Aannemer Boskalis werkt op dit moment aan diverse voorbereidende werkzaamheden zodat deze zomer gestart kan worden met de hoofdwerkzaamheden. Om welk voorbereidend werk het gaat, lees je hier. Waar nodig wordt de omgeving direct geïnformeerd.


Persriool en overhoogte

Vanaf 11 maart worden er langs de Noorder IJ- en Zeedijk naar het busstation de Vlinder in de berm werkzaamheden uitgevoerd. Ter plaatse wordt het bestaande persriool omgelegd. Aansluitend wordt er een extra zandlaag (overhoogte) aangebracht om de ondergrond in te laten klinken. Deze werkzaamheden worden buiten het verkeer uitgevoerd. De Achtersluispolder en het busstation de Vlinder blijven bereikbaar.

Herplant bomen

De herplant van bomen verloopt voorspoedig. Wegens ruimtegebrek kunnen niet alle bomen binnen onze projectgrenzen worden herplant. Daarom is er bijvoorbeeld langs de Provinciale weg een laan met nieuwe bomen ontstaan door de herplant. Ook langs de Albert Heijnweg, de Laan der Vrijheid en de Dirk de Kortelaan wordt groen gecompenseerd voor de bomen die wij binnen het project moeten kappen.

Groen is belangrijk voor de stad. Om het groen in de stad op peil te houden wil de gemeente voor iedere gekapte boom minimaal een nieuwe boom herplanten.

Bomen weghalen

Binnenkort vinden de eerste zichtbare werkzaamheden van Boskalis plaats voor het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg - N516 (AVANT). Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk dat er een aantal bomen wordt weggehaald. De bomen worden van 4 tot en met 11 maart gekapt. Zo voorkomen wij dat de vogels worden verstoord tijdens het broedseizoen.

Toelichting werkzaamheden

Om in de toekomst onze werkzaamheden voor het project uit te kunnen voeren moet op de onderstaande locaties een extra zandlaag (overhoogte) aangebracht worden om de ondergrond in te laten klinken. Dit zal uitgevoerd worden vanaf september dit jaar. Om te voorkomen dat we in de zomer het broedseizoen van de vogels en vleermuizen verstoren, halen we de bomen nu weg .

Wibautstraat

De meeste bomen tussen ingang Vijfhoekpark en het Oude Shell-station worden op maandag 4 en dinsdag 5 maart overdag gekapt. De vier hoogste bomen worden vanwege veiligheid (vallende takken) in de nacht* van 4 maart 20:00 – 5 maart 05:00 uur gekapt. Hiervoor wordt de Wibautstraat ter plaatse afgesloten. Bereikbaarheid Wibautstraat zuidzijde en Pieter Lieftinckweg is via de Westkolkdijk en de Noorder IJ- en Zeedijk.

Thorbeckeweg zuidzijde

De bomenkap zuidzijde Thorbeckeweg - N516 vindt plaats in de nachten* van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 maart tussen 19:00 – 05:00 uur. Het nachtwerk brengt mogelijk geluidshinder met zich mee.

Zuiddijk

Het weghalen van de bomen Zuiddijk, langs het fietspad en terrein met alpaca’s, vindt plaats op 11 maart tussen 07:00 – 16:00 uur. Het fietspad tussen de Wibautstraat en de Zuiddijk wordt hiervoor afgesloten. De omleiding loopt via de P.J. Troelstralaan – Zuiddijk.Meer nieuws:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring