Nieuwsberichten

Hoe toetsen we of de toekomstige aannemer het juiste werk aflevert?

Gepubliceerd op 23 juni 2023
Afbeelding

Na inschrijving volgt de opdrachtvestrekking en realisatie van het project. In de nieuwsbrief van april heeft Frank de Vos (manager projectbeheersing) een inkijk gegeven in hoe de projectorganisatie vorm en invulling geeft aan risicomanagement. Onze contractmanager Jaap Visser neemt u in deze nieuwsbrief verder mee in risicomanagement tijdens de uitvoering van het contract.

Risicomanagement vanaf start opdracht

Visser: 'Als contractmanager heb ik de taak ervoor te zorgen dat de aannemer het werk realiseert volgens de eisen in de overeenkomst. Dit doe ik samen met het projectteam, door het werk van de aannemer tijdens de hele uitvoeringsperiode tot aan de oplevering te toetsen en te controleren. Wij doen dit door regelmatig alle risico’s kritisch te beoordelen en te actualiseren samen met de aannemer. Een belangrijk actualisatiemoment is direct na gunning. Dan is bekend welke aannemer het contract gaat uitvoeren en hoe zij dit gaan organiseren en uitvoeren: van ontwerp, realisatie tot en met de overdracht aan opdrachtgever.

Met de winnende aannemer actualiseren wij de risico’s op wat is aangeboden. Hierbij koppelen wij alle risico’s aan de processen die de opdrachtnemer uitvoert en ook waar het risico impact op heeft. Dit heet ook wel een kruisjestabel. Daarmee wordt voor ons in één oogopslag helder welke processen van de aannemer (het meest) risicovol zijn. Hierop kunnen wij als projectorganisatie dan monitoren, controleren en bijsturen. Immers een goed werkend proces levert uiteindelijk een goed product op.'

Risicomanagement gedurende de opdracht

'We managen het contract risico gestuurd. In vakjargon heet dat systeemgerichte contractbeheersing: SCB. Tijdens de uitvoering van het contract komen alle processen voorbij. Bijvoorbeeld eerst de ontwerpprocessen en later de uitvoering- en realisatieprocessen. Als wij als opdrachtgever signalen ontvangen dat een risico groter wordt of zelfs te groot dreigt te worden, dan toetsen wij de aannemer op zijn kwaliteitsmanagementsysteem in processen en (deel)producten. De uitkomsten delen we met de aannemer. Deze kan indien nodig verbetermaatregelen opstellen en uitvoeren. Als wij het nodig vinden kunnen we daarna nog een keer toetsen of de verbetermaatregelen ook effectief zijn geweest.'

Jaap Visser: 'ik kan me voorstellen dat er naar aanleiding hiervan vragen leven bij de mensen. Die wil ik zeker graag beantwoorden en toelichten op een inloopspreekuur. De eerstvolgende is op 29 juni.'


Meer nieuws:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring