Nieuwsberichten

Vijfhoekpark

Gepubliceerd op 15 mei 2023
Afbeelding

Het Vijfhoekpark is in de jaren zestig aangelegd als recreatiepark. Sinds enige tijd is het Vijfhoekpark meer een natuurpark geworden. Het park bevindt zich tussen de Thorbeckeweg- N516, sportpark Poelenburg, de Noorder IJ- en Zeedijk en de Wibautstraat. Binnen het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg worden verschillende maatregelen meegenomen om de kwaliteit van het park te verbeteren.

Van recreatiepark naar natuurpark

Het park is in de jaren zestig aangelegd als recreatiepark. Het park werd eerst op traditionele manier beheerd, maar sinds enige tijd is er een 'natuurlijk/ecologisch' beheer. De Schotse Hooglanders, die hier sinds 1988 verblijven, nemen het maaien voor hun rekening. Ook in andere opzichten wordt het park 'natuurlijker' gemaakt. Zo worden dode en omgevallen bomen niet weggehaald, zolang zij de doorgaande paden niet hinderen. Ze bevorderen natuurlijke processen en trekken insecten aan die weer voedsel vormen voor andere dieren.

Aanplant van nieuwe bomen

Aan de randen van het park worden nieuwe bomen geplant en ook ter hoogte van de nieuwe parkingang komen nieuwe bomen. Zie voor de exacte locatie van deze bomen het Groenplan.

Verbeteren van de waterkwaliteit 

De huidige waterkwaliteit van de grote plas, de Braak, in het Vijfhoekpark is slecht als gevolg van een slechte doorstroming (verversing) in het gebied. Hierdoor is er meer vissterfte in het park en bereiken verschillende bomen hun streefleeftijd niet. De duiker, die voor verversing van het water moet zorgen, functioneert slecht en is aan vervanging toe. Deze duiker ligt onder de Thorbeckeweg en verbindt de Braak en de Zuidervaart met elkaar. Als onderdeel van het project wordt een nieuwe duikerverbinding aangelegd. Deze duikerverbinding wordt voorzien van een faunapassage. Een faunapassage is een voorziening voor dieren om op een veilige manier de andere kant van een weg te bereiken.

Verrijking van de biodiversiteit 

Op dit moment verkennen we de mogelijkheden om een ECOlumn op een geschikte locatie binnen het Vijfhoekpark te plaatsen. Een ECOlumn is een toren waar verschillende diersoorten in kunnen verblijven. Als hier meer duidelijkheid over is, informeren wij u verder.

Nieuw ingang van park mogelijk door verplaatsing Shellstation

De laatste maatregel binnen het project die belangrijk is voor het Vijfhoekpark, is de verplaatsing van het Shell station. Met de verplaatsing van Shell ontstaat er ruimte voor een nieuwe parkingang met nieuwe bomen, een hek en fietsparkeergelegenheid. De nieuwe ingang geeft het Vijfhoekpark een nieuw uitnodigend aangezicht. De nieuwe ingang komt op de plek van het bestaande Shell station. De nieuwe ingang wordt pas gemaakt als het nieuwe Shell station langs de Thorbeckeweg klaar is en het oude Shell station is gesloopt.        

Verbeteren van de oevers

Tot slot wordt in een ander project van gemeente Zaanstad de oevers van de westkant van de Braak hersteld. Deze oevers zijn namelijk op sommige plaatsen afgebrokkeld. Deze “afgebrokkelde oevers” worden aan de westkant natuurvriendelijk ingericht met flauwe glooiende oevers die worden beplant met waterplanten en riet.


Meer nieuws:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring