Nieuwsberichten

(Voorbereidende) werkzaamheden

Gepubliceerd op 3 juni 2024
Afbeelding

In de afgelopen periode zijn er veel, diverse werkzaamheden uitgevoerd voor het project. In dit artikel lees je welke ontwikkelingen er zijn en welke werkzaamheden er aan komen.

Lees verder

Afsluiting fietspad onderdoorgang A8

Gepubliceerd op 5 april 2024
Afbeelding

Op maandag 8 en dinsdag 9 april worden er bomen weggehaald langs de Oostzanerdijk. De werkzaamheden worden tussen 9.00 – 15.00 uur uitgevoerd om het fietsverkeer zo min mogelijk te hinderen. De bomen staan direct aan het fietspad ter hoogte van de fietsoversteek richting het fietstunneltje naar Oostzaan. Daarom wordt het fietspad, onder de A8 door, afgesloten. Fietsers tussen Zaandam en Oostzaan kunnen omfietsen via de omleidingsroute: Oostzanerdijk – Amsterdam-noord – Verlengde Stellingweg.

Lees verder

Opening nieuwe Shell

Gepubliceerd op 27 februari 2024
Afbeelding

Langs de Thorbeckeweg (N516) in Zaandam is een gloednieuw Shell tankstation gebouwd aan de rand van het Vijfhoekpark. Op maandag 29 januari jl is vanaf 9.11 uur, om precies te zijn, het nieuwe Shell tankstation open gegaan. Dit is een belangrijke stap in de realisatie van de aanpak van de Thorbeckeweg – N516.

Lees verder

Sloop oude Shell

Gepubliceerd op 27 februari 2024
Afbeelding

Op 5 februari zijn de werkzaamheden gestart om het oude Shell station op de hoek Thorbeckeweg – Wibautstraat (Vijfhoek) te slopen.

Eind januari werd het station omgeven door bouwhekken en volledig afgesloten van het stroomnet door Alliander. Bij de voorbereidingen van de sloop is een ecoloog betrokken geweest. Onder zijn toeziend oog zijn er vleermuisgaten in het shopgebouw aangebracht en heeft hij een laatste controle op de aanwezigheid van vleermuizen gedaan. Hieruit bleek dat de sloop mocht starten.

Lees verder

Voorbereidende werkzaamheden

Gepubliceerd op 27 februari 2024
Afbeelding

Aannemer Boskalis werkt op dit moment aan diverse voorbereidende werkzaamheden zodat deze zomer gestart kan worden met de hoofdwerkzaamheden. Om welk voorbereidend werk het gaat, lees je hier. Waar nodig wordt de omgeving direct geïnformeerd.


Lees verder

Bomen Thorbeckeweg – N516 geplant

Gepubliceerd op 18 januari 2024
Afbeelding

Groen is belangrijk voor de stad. Om het groen in de stad op peil te houden wil de gemeente voor iedere gekapte boom minimaal een nieuwe boom herplanten. In november is de, in groen gespecialiseerde, aannemer gestart met herplanten van bomen voor het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg – N516. Dit zijn in totaal 179 bomen.


Lees verder

Informatiebijeenkomsten bewoners en bedrijven

Gepubliceerd op 18 januari 2024
Afbeelding

In februari is er een aantal informatiebijeenkomsten gepland. De eerste uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels de deur uit. Tijdens deze bijeenkomsten willen wij de omgeving, bewoners en bedrijven graag bijpraten over de huidige ontwikkelingen op het project. Aannemer Boskalis is bezig met de planning, fasering en ontwerpen en daarom is het tijd om gezamenlijk onze omgeving en stakeholders te gaan informeren en deelgenoot te maken van wat er komende tijd gaat gebeuren.

Lees verder

Nieuw publieksinformatiepunt geplaatst

Gepubliceerd op 18 januari 2024
Afbeelding

Deze week is het zover: het nieuwe publieksinformatiepunt is door de aannemer geplaatst op de parkeerplaats bij Vijfhoekpark, op een steenworp afstand van de projectlocatie van AVANT.

Twee ruime bouwketen worden de komende weken ingericht en aangekleed tot een toegankelijke plek waar iedereen binnen kan komen om meer te weten te komen over (de bouw van) het project.

Lees verder

In- en uitrit nieuwe Shell Thorbeckeweg - N516

Gepubliceerd op 11 december 2023

Momenteel wordt er gewerkt aan het nieuw aan te leggen Shell tankstation langs de Thorbeckeweg – N516. De contouren van het nieuwe tankstation zijn al enige tijd zichtbaar. Eind november heeft aannemer Boskalis er voor gezorgd dat het tankstation straks ook goed bereikbaar is, zij hebben de in- en uitrit aangelegd. Dit werk heeft geen hinder opgeleverd aan het wegverkeer.

Lees verder

Boskalis plaatst bouwborden langs de Thorbeckeweg - N516

Gepubliceerd op 22 november 2023
Afbeelding

Dinsdagavond 21 november zijn er langs de Thorbeckeweg – N516 een vijftal bouwborden geplaatst door aannemer Boskalis. Deze bouwborden informeren de weggebruiker over het project Thorbeckeweg - N516. Dit is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden zoals Zaandam Zuid, Poelenburg en Zaandam Centrum en het verkeer van en naar bedrijventerreinen.

Lees verder

Stand van zaken kabels en leidingen

Gepubliceerd op 8 november 2023

In de nieuwsbrief van juni hebben wij meer verteld over de planning en te verwachten hinder met betrekking tot het verleggen van de kabels en leidingen in de zuidelijke berm van de Thorbeckeweg – N516. We verleggen de kabels en leidingen om meer ruimte te maken voor het uitbreiden van de rijbanen op de Thorbeckeweg en de realisatie van de onderdoorgang op de kruising Vijfhoek.

Lees verder

Shell Thorbeckeweg krijgt vorm

Gepubliceerd op 25 oktober 2023
Afbeelding

Onlangs plaatste de Orkaan een artikel over de verplaatsing van het Shell tankstation langs de Thorbeckeweg - N516: 'De eerste contouren van het nieuwe tankstation zijn al zichtbaar. Shell moet naar deze plek verhuizen voordat de tunnel onder de Wibautstraat wordt aangelegd.' Met beeld van nu, maar ook met foto's uit het gemeentearchief.  

Lees verder

Boskalis voert werk uit voor project Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg

Gepubliceerd op 19 juli 2023

Aannemersbedrijf Boskalis Nederland B.V neemt de uitvoering op zich voor het project Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg. Na een uitgebreid aanbestedingstraject is de uitvoering van het project gegund aan Boskalis. In het project wordt de verkeersdruk aangepakt, de doorstroming van het autoverkeer, het OV en de veiligheid voor fietsers wordt verbeterd.

Lees verder

Korte vooruitblik, wat gaat er na de zomer binnen ons project gebeuren

Gepubliceerd op 26 juni 2023
Afbeelding

Nu het volop zomer is, breekt straks ook de vakantieperiode weer aan. Nog voordat iedereen gaat genieten van deze periode, selecteren wij de winnende aannemer die het (hoofd)werk gaat uitvoeren. Eind juli wordt bekend wie dit zal zijn. Na de zomer start de aannemer met de voorbereidingen om het werk daadwerkelijk buiten te kunnen beginnen.

Lees verder

Verleggen kabels en leidingen zuidelijke berm Thorbeckeweg - N516

Gepubliceerd op 23 juni 2023
Afbeelding

In de nieuwsbrief van april informeerde wij u over de kabels en leidingen die moeten worden verlegd in de zuidelijke berm van de Thorbeckeweg – N516. Wij starten in de laatste week van juni met de werkzaamheden. Naar verwachting zijn de totale werkzaamheden in november 2023 gereed.

Lees verder

Hoe toetsen we of de toekomstige aannemer het juiste werk aflevert?

Gepubliceerd op 23 juni 2023
Afbeelding

Na inschrijving volgt de opdrachtvestrekking en realisatie van het project. In de nieuwsbrief van april heeft Frank de Vos (manager projectbeheersing) een inkijk gegeven in hoe de projectorganisatie vorm en invulling geeft aan risicomanagement. Onze contractmanager Jaap Visser neemt u in deze nieuwsbrief verder mee in risicomanagement tijdens de uitvoering van het contract.

Lees verder

Vijfhoekpark

Gepubliceerd op 15 mei 2023
Afbeelding

Het Vijfhoekpark is in de jaren zestig aangelegd als recreatiepark. Sinds enige tijd is het Vijfhoekpark meer een natuurpark geworden. Het park bevindt zich tussen de Thorbeckeweg- N516, sportpark Poelenburg, de Noorder IJ- en Zeedijk en de Wibautstraat. Binnen het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg worden verschillende maatregelen meegenomen om de kwaliteit van het park te verbeteren.

Lees verder

Herplant bomen buiten de grenzen van het project

Gepubliceerd op 15 mei 2023
Afbeelding

Om de maatregelen te kunnen uitvoeren die gaan zorgen voor een betere doorstroming op de Thorbeckeweg – N516, is het nodig bomen weg te halen. In totaal 574. Het afgelopen jaar zijn er al bomen gekapt om plaats te maken voor de voorbereidende werkzaamheden. Om het groen op pijl te houden dient er voor iedere gekapte boom een nieuwe boom herplant te worden. Dit lukt jammer genoeg niet voor alle bomen binnen de grenzen van het project, omdat daarvoor straks te weinig ruimte is. Ruim 180 bomen krijgen daarom een plek elders in Zaanstad.

Lees verder

Van dialoog tot winnende aanbieding en opdracht

Gepubliceerd op 15 mei 2023
Afbeelding

Er komt voor het projectteam Aanpak verkeersdrukThorbeckeweg een spannende periode aan. In de nieuwsbrief van oktober gaven wij inzicht in de dialoogfase van de aanbesteding van het project. In deze fase spreken we met aannemers die geïnteresseerd zijn om het werk uit te voeren. Dit keer gaan we in op de inschrijffase. Onze contractmanager Jaap Visser neemt u weer mee.

Lees verder

Manager projectbeheersing Frank de Vos: 'We maken hier geschiedenis'

6 april 2023

Frank de Vos is werkzaam als manager projectbeheersing bij het project ‘Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg – N516’. Hij werkt als het ware op het snijvlak van technisch management, omgevingsmanagement en contractmanagement en zorgt daarbij voor de smeerolie. “Er is niks mooiers dan om straks over de Thorbeckeweg te rijden en tegen mijn kinderen te kunnen zeggen dat papa daaraan heeft meegewerkt. We maken hier samen echt een stukje geschiedenis.”

Lees meer

Foto van manager projectbeheersing Frank de Vos

Thorbeckeweg, een stukje geschiedenis

6 april 2023

De Thorbeckeweg – N516 is de op één na drukste weg in de Zaanstreek (na de A8) en wordt de komende jaren alleen maar drukker. De noodzaak om de doorstroming te verbeteren, is duidelijk. Maar wat weten we eigenlijk over de geschiedenis van de Thorbeckeweg – N516? We gingen op onderzoek uit en vonden een aantal interessante wetenswaardigheden. Benieuwd? Lees meer via onderstaande link.  

Lees meer

Oude foto van de Thorbeckeweg in Zaandam

Boringen, kabels en leidingen zuidelijke berm Thorbeckeweg - N516

6 april 2023

Eind mei wordt gestart met de boringen voor het verleggen van de kabels & leidingen langs de zuidelijke berm van de Thorbeckeweg – N516. De uitvoering van de boringen duurt ongeveer vier weken. Naar verwachting zijn de totale werkzaamheden in september 2023 afgerond.

Lees meer

Afbeelding van trace boringen, kabels en leidingen Thorbeckeweg

Omgevingsmanager Alexandra de Waard geeft uitleg over de bomenkap en het groen

28 maart 2023

Om de maatregelen te kunnen uitvoeren die gaan zorgen voor een betere doorstroming op de Thorbeckeweg – N516, is het nodig om bomen weg te halen. We vroegen omgevingsmanager Alexandra de Waard om uitleg over de bomenkap en het groen door haar enkele vragen voor te leggen.

Lees meer

Projectmanager Adrie van Hoekelen: “Bouwen op een postzegel”

16 februari 2023

Projectmanager Adrie van Hoekelen verwijst naar de maatregelen om de doorstroming op de Thorbeckeweg te verbeteren, als bouwen op een postzegel. “Het gaat namelijk om twee kilometer, waarop alles moet gebeuren. De uitdaging is om met de vier partners (Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en gemeenten Oostzaan en Zaanstad) met zo min mogelijk hinder te zorgen dat iedereen na afloop tevreden is met het eindresultaat.”

Lees meer

Foto van projectmanager Adrie van Hoekelen

Overzicht voorbereidende werkzaamheden 2023

16 februari 2023

Afgelopen jaar zijn al verschillende werkzaamheden uitgevoerd, ter voorbereiding van de maatregelen om het verkeer beter te laten doorstromen op de Thorbeckeweg – N516. Ook dit jaar worden nog voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Klik op de link hieronder voor een overzicht van de werkzaamheden.

Lees meer

Overzichtkaart met daarop de werkzaamheden in 2023 aangegeven voor aanpak verkeersdruk Thorbecekeweg.

Vleermuiskasten bieden vleermuizen tijdelijk huis

16 februari 2023

Om de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid te verbeteren, wordt onder andere het Shell-benzinestation langs de Thorbeckeweg verplaatst. Aangezien daar vleermuizen verblijven, is voor hun een alternatief nodig. Daarom nemen we maatregelen in de vorm van het ophangen van vleermuiskasten. Onlangs zijn vier vleermuiskasten in het Vijfhoekpark opgehangen.

Lees meer

Foto met vleermuiskast tegen een gevel

Stand van zaken voorbereidende werkzaamheden

14 december 2022

De afgelopen maanden zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd op verschillende locaties. Het gaat bijvoorbeeld om het kappen van bomen, het aanbrengen van voorbelasting en het verleggen van kabels en leidingen. In 2023 worden op andere locaties meer voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Klink op onderstaande link voor een overzicht van wat er waar in 2022 is gebeurd, met foto’s.

Lees meer

Werkzaamheden locatie Skoon tbv Thorbeckeweg

Inloopspreekuur voorziet in behoefte

14 december 2022

Elke maand kan iedereen die meer wil weten of vragen heeft over het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg binnenlopen op het projectbureau in Zaandam-Zuid. De afgelopen maanden bezochten meerdere geïnteresseerden het inloopspreekuur en stelden verschillende vragen. We hebben de meest gestelde vragen op een rijtje gezet.

Lees meer

Kruispunt de Vijfhoek Zaandam

Zaanse basisschool hergebruikt gekapte bomen

14 december 2022

Basisschool De Hoeksteen in Krommenie (gemeente Zaanstad) heeft onlangs twee boomstammen gekregen. De Canadese populieren die zijn gekapt, stonden langs de Thorbeckeweg, ter hoogte van het Vijfhoekpark. De kap was nodig om op die weg de maatregelen te kunnen uitvoeren, die zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer.

Lees meer

Basisschool de Hoeksteen waar twee gekapte bomen van de Thorbeckeweg liggen

Kom naar het maandelijkse inloopspreekuur vanaf 20 oktober

12 oktober 2022

Hoe gaan we de verkeersdruk op de Thorbeckeweg in Zaanstad aanpakken? U kunt het zien en al uw vragen stellen tijdens het maandelijkse inloopspreekuur. Vanaf 20 oktober kunt u zich op donderdagmiddag tussen 15 en 16  uur laten informeren over de nieuwe situatie. Omgevingsmanager Alexandra de Waard geeft uitleg over de plannen en beantwoordt uw vragen.

Lees meer

Foto met omgevingsmanager Alexandra de Waard voor plattegrond.

Aanbestedingsfase: een interview met contractmanager Jaap Visser

12 oktober 2022

Wat is er te vertellen over de aanbestedingsfase van het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg die op dit moment bezig is? Hoe wordt de hoofdaannemer geselecteerd? En wat is de rol van een contractmanager hierbij? De afgelopen maanden is Jaap Visser samen met het projectteam vooral bezig geweest met het opstellen van de aanbestedingsstrategie en het voorbereiden van alle bijbehorende documenten. “Dat gaat vooral over het nadenken hoe we het project gaan inrichten en in de markt gaan zetten.'

Lees hier het interview met Jaap

Foto van de trekking 3 partijen van de 8 aanbesteders voor aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg

Voorbelasting aanbrengen helpt om terrein stabiel te maken

12 oktober 2022

Een deel van de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om de doorstroming op de Thorbeckeweg aan te pakken, zijn bijna gereed. Het gaat onder andere om het aanbrengen van voorbelasting op verschillende locaties. “Dat doen we om verzakking van het terrein te voorkomen en het stabiel te maken”, aldus Dennis Brasser, technisch manager van het project Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg.

Lees meer

Foto van werkzaamheden nieuwe locatie shell station

Voorbereidende werkzaamheden rondom Verlengde Stellingweg

6 oktober 2022

Waarschijnlijk heeft u al gezien dat er werkzaamheden worden uitgevoerd op en rondom de Verlengde Stellingweg, in de buurt van bedrijventerrein Skoon. Het gaat hierbij om voorbereidende werkzaamheden die ruimte maken voor de toekomstige fietstunnel. Dit is één van de maatregelen om de verkeersdrukte op de Thorbeckeweg (N516) aan te pakken en de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Lees meer

Foto werkzaamheden op bedrijventerrein Skoon bij de Verlengde Stellingweg in Zaandam.

Positief collegebesluit kapvergunning fase 2: deel gekapte bomen naar Zaanse basisscholen

20 september 2022

Om alle geplande werkzaamheden te kunnen doen, moeten in totaal 574 bomen worden gekapt. Voor de eerste 279 bomen is begin dit jaar al een kapvergunning verleend. Voor een deel van de 40 bomen in Amsterdam en Oostzaan is dat ook al gebeurd. Voor de overige 255 bomen heeft het college nu ook positief besloten over de kapvergunning.

Lees meer

Foto Thorbeckeweg

Shell Nederland en gemeente Zaanstad ondertekenen overeenkomst

13 september 2022

De aanpak van de verkeerdruk van de Thorbeckeweg is weer een stap dichterbij! Shell Nederland en de gemeente Zaanstad zijn het eens geworden over de verkoop én aankoop van een stuk grond, voor de verplaatsing van het Shell-station. De Thorbeckeweg (N516) wordt gereconstrueerd en hiervoor is de grond van het huidige Shell-station nodig. In 2024 wordt het benzinestation verplaatst naar een andere plek langs de Thorbeckeweg, waar ze in de jaren 70 ook al zaten.

Lees meer

Foto met medewerker Shell en gemeente Zaanstad die elkaar handschudden na tekenen overeenkomst

Tijdelijke verkeerssituatie kruispunt Wibautstraat - Thorbeckeweg

22 augustus - 4 september

15 augustus 2022

Een van de maatregelen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, is een onderdoorgang bij kruising Wibautstraat – Thorbeckeweg. Via de onderdoorgang rijdt het verkeer dan op de Thorbeckeweg van oost naar west en andersom. Om de onderdoorgang te kunnen bouwen, moeten de kabels en leidingen die nu onder het kruispunt Wibautstraat – Thorbeckeweg liggen, worden verplaatst. Om dit te kunnen doen, is het nodig een deel van de Wibautstraat tijdelijk af te sluiten. Dit betekent dat auto’s en (brom)fietsers een andere route moeten kiezen. Voetgangers kunnen altijd langs de werkzaamheden. De bushalte aan de Wibautstraat wordt tijdelijk verplaatst tot voor de kruising met de Pieter Jelles Troelstralaan.

Lees meer

Vervolg bomenkap eerste fase, aanvraag bomenkap tweede fase

15 augustus 2022

Om de maatregelen, die zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer, te kunnen uitvoeren is het nodig een aantal bomen langs de Thorbeckeweg te kappen. Het kappen gaat in verschillende fases, zodat niet alle bomen in één keer gekapt worden. In de eerste fase gaat het om 279 bomen en om 255 bomen in de tweede fase. In februari 2022 is de helft van de bomen van de eerste fase gekapt. Deze bomen stonden met name op de nieuwe plek van het Shell-station. De tweede helft van de bomen in de eerste fase worden vanaf 29 augustus gekapt.

Lees meer

Nieuwe omgevingsmanager: Alexandra de Waard

15 augustus 2022

Sinds kort is Alexandra de Waard gestart als nieuwe omgevingsmanager van het project Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg. Zij volgt Ramon Kuipers op in dit project. Alexandra: ‘Als omgevingsmanager is het mijn taak om de buitenwereld te betrekken. Ik probeer in beeld te krijgen welke verschillende partijen in de omgeving betrokken zijn en wat ieders belangen zijn. Als projectteam houden we zoveel mogelijk rekening met deze belangen en mogelijke wensen.’

Lees meer

Foto omgevingsmanager voor project Thorbeckeweg Alexandra de Waard

Verkeershinder door verleggen kabels en leidingen

21 juli 2022

Een van de maatregelen om de verkeersdrukte aan te pakken is een onderdoorgang bij kruising Wibautstraat – Thorbeckeweg. Via de onderdoorgang rijdt het verkeer dan op de Thorbeckeweg van oost naar west en andersom. Om de onderdoorgang te kunnen bouwen, moeten de kabels en leidingen die nu onder het kruispunt Wibautstraat – Thorbeckeweg liggen, worden verplaatst. Om dit te kunnen doen, is het nodig een deel van de Wibautstraat tijdelijk af te sluiten. Van 22 augustus tot en met 4 september wordt de verkeerssituatie rond het kruispunt Wibautstraat - Thorbeckeweg tijdelijk anders. Klik op de link voor meer informatie over de tijdelijke verkeerssituatie.

Lees meer

Visualtisatie van de onderdoorgang kruising Wibautstraat en Thorbeckeweg

Overzicht voorbereidende werkzaamheden

2 juni 2022

De komende tijd voeren we voorbereidende werkzaamheden uit die nodig zijn om de doorstroming op de Thorbeckeweg aan te pakken. In deze nieuwsbrief leest u welke dat zijn en wat dit voor de omgeving betekent. Zo gaan we aan de slag met watergangen  (slootjes) op het terrein van het nieuwe Shell-tankstation en het verleggen van kabels en leidingen bij de kruising Thorbeckeweg – Wibautstraat. Via onderstaande link treft u een overzicht van de werkzaamheden tot en met eind augustus. Daarbij geven we aan of de omgeving hier last van heeft en zo ja, hoeveel dat is.  

Lees meer

Aanbestedingsfase hoofdaannemer van start

2 juni 2022

De aanbesteding voor de hoofdaannemer voor de uitvoering van het project Aanpak Thorbeckeweg is op 20 mei 2022 gestart. Vanaf dat moment kunnen geïnteresseerde aannemers zich bij gemeente Zaanstad aanmelden om voor de opdracht in aanmerking te komen. Dit kan tot 23 juni 2022 en kunnen de aannemers doen via het platform TenderNed.nl.

Lees meer

Verleggen waterleiding bij kruising Noorder IJ-Zeedijk/Sluispolderweg

15 februari 2022

Om ruimte te maken voor de maatregelen op de kruising Noorder IJ-Zeedijk/Sluispolderweg moet een waterleiding omgelegd worden. Van Baarsen Buisleidingen voert dit tussen 28 februari en 22 april overdag uit voor PWN. De werkzaamheden vinden overdag en doordeweeks plaats. 

Klik op de link voor meer informatie en de planning en fasering

Kaart met daarop de fasen aangegeven van het verleggen van de waterleiding Noorder IJ-Zeedijk en Sluispolderweg

Nieuwe projectmanager

15 februari 2022

Vanaf 1 februari 2022 is Adrie van Hoekelen de nieuwe projectmanager van het projectteam.

Adrie heeft ruime ervaring met vergelijkbare projecten. Die ervaring komt ons (de partners, ondernemers en inwoners) goed van pas bij de complexe opgave waar het projectteam voor staat. Adrie gaat de komende jaren ervoor zorgen dat hij samen met het team en de projectpartners dit mooie project realiseert.

Het eerste aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers blijft omgevingsmanager Ramon Kuipers.

Nieuwe projectmanager Aanpak Verkeersdrukte Thorbeckeweg Adrie van Hoekelen


Kapvergunning verleend voor 279 bomen

10 februari 2022

De eerste voorbereidende werkzaamheden voor de aanpak van de verkeersdrukte op de Thorbeckeweg starten binnenkort. Het gaat daarbij voornamelijk om het verleggen van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van de nieuwe plek van het Shell-tankstation. Daarvoor moeten we bomen kappen. Omdat er geen bezwaren zijn ingediend, hebben we de kapvergunning verleend.

Lees meer 

Ramon Kuipers nieuwe omgevingsmanager 

16 december 2021

Sinds kort heeft het project Thorbeckeweg een nieuwe omgevingsmanager: Ramon Kuipers. Ramon vindt het belangrijk om in goed contact te staan met alle partijen in de omgeving, van bewoners tot ondernemers. Want voordat de weggebruikers straks voordeel hebben van de maatregelen, kan de impact voor de omgeving tijdens de uitvoering van de plannen best groot zijn. Via onderstaande link stelt Ramon zich aan u voor.

Lees meer

Foto Ramon Kuipers omgevingsmanager aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg

Vaststelling bestemmingsplannen Oostzaan en Zaanstad

6 december 2021

Om de doorstroming en veiligheid voor (vracht)auto’s, openbaar vervoer en fietsers op de Thorbeckeweg te verbeteren, zijn maatregelen nodig. Voor enkele maatregelen moeten delen van de deze weg een andere bestemming krijgen. De gemeenten Oostzaan en Zaanstad hebben voor die delen een apart bestemmingsplan gemaakt. Na een periode van inspraak heeft de Zaanse gemeenteraad op donderdag 25 november 2021 het bestemmingsplan van Zaanstad vastgesteld. De gemeenteraad van Oostzaan deed dat op maandag 29 november 2021. Daarmee zijn beide bestemmingsplannen vastgesteld en kunnen we de uitvoering van de maatregelen gaan voorbereiden.

Lees meer

Impressie Vijfhoek Thorbeckeweg

Reageren op ontwerpbestemmingsplannen Oostzaan en Zaanstad
 (reactietermijn is gesloten)  

27 mei 2021

Van 27 mei tot en met 7 juli kunnen inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in Oostzaan en Zaanstad reageren op het ontwerpbestemmingsplan van het project Aanpak Verkeersdrukte Thorbeckeweg. Om de doorstroming en veiligheid voor (vracht)auto’s, openbaar vervoer en fietsers op deze weg te verbeteren, zijn maatregelen nodig. Voor enkele maatregelen moeten delen van de Thorbeckeweg een andere bestemming krijgen. De gemeente Oostzaan en Zaanstad hebben voor die delen een apart bestemmingsplan gemaakt.

Lees meer

Foto Vijfhoek Thorbecekeweg

Uitvoering aanpak Thorbeckeweg stap dichterbij

9 april 2021

Op 7 april hebben de Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland en gemeenten Zaanstad en Oostzaan hun handtekening gezet onder een overeenkomst om het plan van het project Aanpak Thorbeckeweg (N516) uit te voeren. Met deze belangrijke mijlpaal komt de daadwerkelijke uitvoering van het project een stap dichterbij. Verschillende aanpassingen moeten zorgen voor een betere doorstroming en meer veiligheid op en rond de Thorbeckeweg voor (vracht)auto’s, openbaar vervoer en fietsers. Vanaf mei vindt de inspraak op het bestemmingsplan plaats en wordt gezocht naar een aannemer. Naar verwachting kan de schop in het tweede kwartaal van 2022 echt de grond in.

Klik hier voor meer informatie en de animatievideo

Foto wethouder Slegers, vervoerregio en provincie

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanpak Thorbecekweg gaan van start

26 oktober 2020

De komende maanden wordt op meer dan 50 plaatsen gegraven. Leidingen en kabels worden in kaart gebracht en indien verlegd. Het kan zijn dat er daardoor tijdelijk een rijbaan of een gedeelte van het trottoir en fietspad is afgesloten. Naar verwachting gaat in 2022 de Thorbeckeweg echt op de schop. 

Lees meer

Foto van graafwerkzaamheden

Tevreden over samenwerking met Project aanpak Thorbeckeweg

1 oktober 2020

Hoe heeft het projectteam van de Thorbeckeweg met buurtbewoners en organisaties samengewerkt de afgelopen jaren. Na 14 klankbordgroepen, 10 begeleidingsgroepen, 14 inloopspreekuren en 2 inloopbijeenkomsten ontvingen we veel met name positieve reacties. Grootste zorgen waren veiligheid voor de fietser, bomen en groen en geluidsoverlast.

Lees meer en bekijk de filmpjes

foto van filmpje reactie omwonende op plannen Thorbeckeweg

Een aantal onderzoeken

30 juni 2020

Voordat een omvangrijk project als dit kan starten, is het belangrijk zorgvuldig onderzoek te doen naar de impact op de natuur. Zowel archeologisch als ecologisch onderzoek vindt langs het hele traject plaats en enkele zijn inmiddels afgerond.

En wat nog loopt, tot het eind van de zomer, is een vleermuizenonderzoek. Hoe dat in zijn werk ziet u in de korte film hiernaast. Merel Kan neemt een kijkje achter de schermen en gaat op de stap met de onderzoeker.


Plannen aanpak Thorbeckeweg goed ontvangen

27 februari 2020
Woensdagavond 26 februari tijdens een inloopavond werden de plannen en ontwerpen gepresenteerd voor de Thorbeckeweg. Deze plannen moeten de doorstroming van bij de Vijfhoek, bedrijventerrein de Ambacht en de Thorbeckeweg verbeteren voor zowel het openbaar vervoer, fietsverkeer en autoverkeer. Over de aanpak en de ontwerpen zelf komen weinig aanmerkingen. De zorgen zitten met name op het vlak van geluidsoverlast en schade door trillingen.

Lees meer

Foto van de inloopavond Thorbeckeweg 26 februari 2020

Inloopavond 26 februari 2020 tussen 17.00 - 20.00 uur


19 februari 2020
Hoe gaan we de verkeersdruk op de Thorbeckeweg in Zaandam Zuid aanpakken? U kunt het zien tijdens een inloopbijeenkomst op 26 februari in Wijkcentrum De Poelenburcht. Weerpad 1A, Zaandam. Van 17.00 tot 20.00 uur presenteren we de nieuwe situatie. U krijgt uitleg over de plannen en experts zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Lees meer

Illustratie nieuwe situatie

24 reacties op planstudie en voorkeursoplosssing aanpak verkeersdruk Vijfhoek, Ambacht en Thorbeckeweg

7 november 2019
De planstudie en de voorkeursoplossing voor het verbeteren van de verkeersdruk op de Thorbeckeweg heeft zes weken ter inzage gelegen voor bewoners en andere belanghebbenden. In totaal zijn er 24 reacties binnengekomen die zijn opgenomen in een reactienota. De meeste reacties op de planstudie en het voorkeursoplossing zijn positief en geven geen aanleiding om de voorkeursoplossing aan te passen.

Lees meer

Foto kruispunt Vijfhoek Thorbeckeweg

Reactietermijn op voorlopig ontwerp gesloten

19 juli 2019
In de planstudie is het voorkeursalternatief uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Met het ontwerp wordt de verkeersdruk op de Thorbeckeweg aangepakt, het openbaar vervoer en het fietsverkeer verbeterd en de overlast van het verkeer voor omwonenden verminderd. In de planstudie worden de verschillende onderdelen van het ontwerp uitgebreid toegelicht.

Lees meer

Impressie van de Thorbeckeweg

Voorkeursontwerp aanpak Thorbeckeweg open voor reactie

3 juni 2019
Inwoners kunnen vanaf vandaag reageren op het voorkeursontwerp Aanpak Thorbeckeweg. De afgelopen periode is gewerkt aan een planstudie. In de planstudie is een voorlopige voorkeur voor een oplossing uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp. Ook is de haalbaarheid en maakbaarheid van het voorkeursontwerp onderzocht en is gekeken naar luchtkwaliteit, geluid, flora & fauna en bodem. Omwonenden en belanghebbenden kunnen tot en met 19 juli 2019 reageren op het voorkeursontwerp. De reacties worden gebruikt om het ontwerp definitief te maken.

Lees meer

Foto nieuwe situatie Vijfhoek

Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg naar de raad

26 april 2019

Het plan voor het aanpakken van de verkeersdruk op de Thorbeckeweg is haalbaar en betaalbaar. Het college stemt in met dit plan en legt dit binnenkort voor aan de raad. Hiermee wordt de verkeersdruk aangepakt, het openbaar vervoer en het fietsverkeer verbeterd en de overlast voor omwonenden verminderd.

Lees meer

Foto van huidige kruising vijfhoek thorbeckeweg

Drukbezochte inloopbijeenkomst

31 januari 2019

Woensdag 23 januari van 16.30 tot 20.00 uur vond de inloopbijeenkomst plaats van het project Aanpak Thorbeckeweg  in Wijkcentrum De Poelenburcht. Hierbij is het voorkeursalternatief voor de aanpak van  gepresenteerd en konden geïnteresseerden een blik werpen op de plannen.  De bijeenkomst was drukbezocht met ongeveer 150 bezoekers.

Lees verder

Foto inloopbijeenkomst AVANT 23 januari

Voorlopig ontwerp te zien op inloopbijeenkomst 23 januari

16 januari 2019

De verkeersdrukte in Zaandam Zuid neemt de komende jaren fors toe. In juni 2018 zijn er drie mogelijke oplossingen gepresenteerd door de gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio om de verkeersdrukte aan te pakken. 

Lees meer


Foto ontwerp nieuwe situatie

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring