Nieuwsberichten

Reageren op ontwerpbestemmingsplannen Oostzaan en Zaanstad
 (reactietermijn is gesloten)  

27 mei 2021

Van 27 mei tot en met 7 juli kunnen inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in Oostzaan en Zaanstad reageren op het ontwerpbestemmingsplan van het project Aanpak Verkeersdrukte Thorbeckeweg. Om de doorstroming en veiligheid voor (vracht)auto’s, openbaar vervoer en fietsers op deze weg te verbeteren, zijn maatregelen nodig. Voor enkele maatregelen moeten delen van de Thorbeckeweg een andere bestemming krijgen. De gemeente Oostzaan en Zaanstad hebben voor die delen een apart bestemmingsplan gemaakt.

Lees meer

Uitvoering aanpak Thorbeckeweg stap dichterbij

9 april 2021

Op 7 april hebben de Vervoerregio Amsterdam, Provincie Noord-Holland en gemeenten Zaanstad en Oostzaan hun handtekening gezet onder een overeenkomst om het plan van het project Aanpak Thorbeckeweg (N516) uit te voeren. Met deze belangrijke mijlpaal komt de daadwerkelijke uitvoering van het project een stap dichterbij. Verschillende aanpassingen moeten zorgen voor een betere doorstroming en meer veiligheid op en rond de Thorbeckeweg voor (vracht)auto’s, openbaar vervoer en fietsers. Vanaf mei vindt de inspraak op het bestemmingsplan plaats en wordt gezocht naar een aannemer. Naar verwachting kan de schop in het tweede kwartaal van 2022 echt de grond in.

Klik hier voor meer informatie en de animatievideo

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanpak Thorbecekweg gaan van start

26 oktober 2020

De komende maanden wordt op meer dan 50 plaatsen gegraven. Leidingen en kabels worden in kaart gebracht en indien verlegd. Het kan zijn dat er daardoor tijdelijk een rijbaan of een gedeelte van het trottoir en fietspad is afgesloten. Naar verwachting gaat in 2022 de Thorbeckeweg echt op de schop. 

Lees meer

Foto van graafwerkzaamheden

Tevreden over samenwerking met Project aanpak Thorbeckeweg

1 oktober 2020

Hoe heeft het projectteam van de Thorbeckeweg met buurtbewoners en organisaties samengewerkt de afgelopen jaren. Na 14 klankbordgroepen, 10 begeleidingsgroepen, 14 inloopspreekuren en 2 inloopbijeenkomsten ontvingen we veel met name positieve reacties. Grootste zorgen waren veiligheid voor de fietser, bomen en groen en geluidsoverlast.

Lees meer en bekijk de filmpjes

foto van filmpje reactie omwonende op plannen Thorbeckeweg

Een aantal onderzoeken

30 juni 2020

Voordat een omvangrijk project als dit kan starten, is het belangrijk zorgvuldig onderzoek te doen naar de impact op de natuur. Zowel archeologisch als ecologisch onderzoek vindt langs het hele traject plaats en enkele zijn inmiddels afgerond.

En wat nog loopt, tot het eind van de zomer, is een vleermuizenonderzoek. Hoe dat in zijn werk ziet u in de korte film hiernaast. Merel Kan neemt een kijkje achter de schermen en gaat op de stap met de onderzoeker.


Plannen aanpak Thorbeckeweg goed ontvangen

27 februari 2020
Woensdagavond 26 februari tijdens een inloopavond werden de plannen en ontwerpen gepresenteerd voor de Thorbeckeweg. Deze plannen moeten de doorstroming van bij de Vijfhoek, bedrijventerrein de Ambacht en de Thorbeckeweg verbeteren voor zowel het openbaar vervoer, fietsverkeer en autoverkeer. Over de aanpak en de ontwerpen zelf komen weinig aanmerkingen. De zorgen zitten met name op het vlak van geluidsoverlast en schade door trillingen.

Lees meer

Foto van de inloopavond Thorbeckeweg 26 februari 2020

Inloopavond 26 februari 2020 tussen 17.00 - 20.00 uur


19 februari 2020
Hoe gaan we de verkeersdruk op de Thorbeckeweg in Zaandam Zuid aanpakken? U kunt het zien tijdens een inloopbijeenkomst op 26 februari in Wijkcentrum De Poelenburcht. Weerpad 1A, Zaandam. Van 17.00 tot 20.00 uur presenteren we de nieuwe situatie. U krijgt uitleg over de plannen en experts zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Lees meer

24 reacties op planstudie en voorkeursoplosssing aanpak verkeersdruk Vijfhoek, Ambacht en Thorbeckeweg

7 november 2019
De planstudie en de voorkeursoplossing voor het verbeteren van de verkeersdruk op de Thorbeckeweg heeft zes weken ter inzage gelegen voor bewoners en andere belanghebbenden. In totaal zijn er 24 reacties binnengekomen die zijn opgenomen in een reactienota. De meeste reacties op de planstudie en het voorkeursoplossing zijn positief en geven geen aanleiding om de voorkeursoplossing aan te passen.

Lees meer

Foto kruispunt Vijfhoek Thorbeckeweg

Reactietermijn op voorlopig ontwerp gesloten

19 juli 2019
In de planstudie is het voorkeursalternatief uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Met het ontwerp wordt de verkeersdruk op de Thorbeckeweg aangepakt, het openbaar vervoer en het fietsverkeer verbeterd en de overlast van het verkeer voor omwonenden verminderd. In de planstudie worden de verschillende onderdelen van het ontwerp uitgebreid toegelicht.

Lees meer

Impressie van de Thorbeckeweg

Voorkeursontwerp aanpak Thorbeckeweg open voor reactie

3 juni 2019
Inwoners kunnen vanaf vandaag reageren op het voorkeursontwerp Aanpak Thorbeckeweg. De afgelopen periode is gewerkt aan een planstudie. In de planstudie is een voorlopige voorkeur voor een oplossing uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp. Ook is de haalbaarheid en maakbaarheid van het voorkeursontwerp onderzocht en is gekeken naar luchtkwaliteit, geluid, flora & fauna en bodem. Omwonenden en belanghebbenden kunnen tot en met 19 juli 2019 reageren op het voorkeursontwerp. De reacties worden gebruikt om het ontwerp definitief te maken.

Lees meer

Aanpak verkeersdruk Thorbeckeweg naar de raad

26 april 2019

Het plan voor het aanpakken van de verkeersdruk op de Thorbeckeweg is haalbaar en betaalbaar. Het college stemt in met dit plan en legt dit binnenkort voor aan de raad. Hiermee wordt de verkeersdruk aangepakt, het openbaar vervoer en het fietsverkeer verbeterd en de overlast voor omwonenden verminderd.

Lees meer

Drukbezochte inloopbijeenkomst

31 januari 2019

Woensdag 23 januari van 16.30 tot 20.00 uur vond de inloopbijeenkomst plaats van het project Aanpak Thorbeckeweg  in Wijkcentrum De Poelenburcht. Hierbij is het voorkeursalternatief voor de aanpak van  gepresenteerd en konden geïnteresseerden een blik werpen op de plannen.  De bijeenkomst was drukbezocht met ongeveer 150 bezoekers.

Lees verder

Foto inloopbijeenkomst AVANT 23 januari

Voorlopig ontwerp te zien op inloopbijeenkomst 23 januari

16 januari 2019

De verkeersdrukte in Zaandam Zuid neemt de komende jaren fors toe. In juni 2018 zijn er drie mogelijke oplossingen gepresenteerd door de gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio om de verkeersdrukte aan te pakken. 

Lees meer


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring